Και «εργολάβος» ο Νίκος Παππάς

Μέχρι σήμερα, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής περιοριζόταν στον ρόλο του ελεγκτή και του χρηματοδότη για έργα που πιστώνονταν στα υπόλοιπα υπουργεία. Αυτό αλλάζει από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, με το οποίο αποκτά και βραχίονα υλοποίησης έργων. Με άλλα λόγια, ο Νίκος Παππάς πλέον θα μοιράζει απευθείας το χρήμα τρέχοντας μια σειρά από έργα ψηφιακής πολιτικής.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Παπανδρέου

Η εξέλιξη αυτή είναι το τελευταίο μεγάλο δώρο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον «κολλητό» του, ώστε να κερδίσει έδαφος στον δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί είναι άλλο ο ίδιος να προλάβει να κόψει πέντε κορδέλες και να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα, και άλλο να τον ευχαριστεί κάποιος συνάδελφός του για τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία.

Φυσικά η εξέλιξη αυτή του επιτρέπει να κινηθεί γρηγορότερα και ως προς τα έργα που για το υπουργείο έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Όσον αφορά τώρα τα πεπραγμένα και τα επόμενα σχέδια, μια γεύση έδωσε ο Γιώργος Φλωρεντής, γενικός γραμματέας του υπουργείου, μιλώντας στο ICT Forum.

Όπως εξήγησε, «με οδικό χάρτη την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (2016-2021), ξεκλειδώνουμε τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, διαμορφώνουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και προχωρούμε με έντονους ρυθμούς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

»Μια από τις εμβληματικότερες δράσεις, η οποία αφορά στην ανασυγκρότηση του Δημοσίου, είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνηση Εγγράφων.

»Ένα έργο που θα διασυνδέσει 21.000 φορείς και το οποίο θα χειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι.

»Ένα έργο που κάνει πράξη την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο και την ψηφιακή υπογραφή για τους υπαλλήλους. Το Δημόσιο επιτέλους γίνεται paperless. Ήταν όραμα για πολλές κυβερνήσεις, σήμερα γίνεται πράξη».

Σύμφωνα με τον Γ. Φλωρεντή, το έργο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης με τον διαγωνισμό να έχει ολοκληρωθεί και να προχωρά ο προσυμβατικός έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Οπότε σύντομα αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου και η ανάπτυξη αυτού του έργου, που εκτιμάται πως θα εξοικονομήσει για το δημόσιο περί τα 400 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος.

«Στόχος μας είναι το έργο αυτό να “δέσει” με το έργο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, η οποία θα παρέχει on line πληροφορίες, διαδικασίες, βοήθεια και υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων σε πολίτες και επιχειρήσεις.

»Η εν λόγω Πύλη θα ενσωματώσει δίκτυα και υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, το SOLVIT, το γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το Europe Direct και το δίκτυο Enterprise Europe Network και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

»Τα έργα αυτά θα διασφαλίσουν την κεντρική πρόσβαση επιχειρήσεων και πολιτών σε κάθε πληροφορία και οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο θα ψηφιοποιηθούν πλήρως», σύμφωνα πάντα με τον Γ. Φλωρεντή.

Στα… σύννεφα

Ένα ακόμα έργο που από τον κόσμο της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται κομβικό είναι εκείνο που αφορά το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (Government Cloud ή G- Cloud). Ένα έργο, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί ήδη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό, όσο και καινοτόμο εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το G-Cloud βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017 και μέσω αυτού επιτυγχάνεται η κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους φορείς του Δημοσίου. Με την εξέλιξη αυτή, που αποτελεί μέρος της ψηφιοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης, επιτυγχάνεται οικονομία όσον αφορά τα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων για κάθε πληροφοριακό σύστημα.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης προγραμματίζονται Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα, ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspots) στα Ελληνικά Δικαστήρια και παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης πολιτών της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων («Ηλεκτρονικό Πινάκιο») σε έξυπνες συσκευές.

Όσον αφορά τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, υλοποιείται το e-ΓΕΜΗ, έργο στο όποιο προβλέπεται η αυτοματοποίηση στην παροχή δικαιολογητικών μέσω web services και η κατάθεση ισολογισμών με ψηφιακές υπογραφές.

Για τον σκοπό αυτό θα παρασχεθούν δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές προς επιχειρήσεις που υποβάλλουν ισολογισμούς, ενώ θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για την ηλεκτρονική υποβολή των ισολογισμών.

Επίσης με την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoice), η οποία θα είναι υποχρεωτική από το 2020, προωθούνται κατάλληλες λύσεις για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ ιδιωτικού τομέα και Κυβέρνησης, με δυνατότητα επέκτασης στο σύνολο των ιδιωτικών συναλλαγών.

Τα οφέλη

Αναφερόμενος στα οφέλη, ο Γ. Φλωρεντής εξήγησε πως μεταξύ άλλων είναι ο ταχύτερος κύκλος πληρωμής, η διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών, η καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Εκείνο που προβληματίζει το υπουργείο είναι το γεγονός πως, παρά τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε., τόσο στην πληθυσμιακή κάλυψη όσο και στην ταχύτητα των σταθερών δικτύων της.

Τελευταία ελπίδα για να καλυφθεί το κενό είναι το Super Fast Broadband και το Ultra Fast Broadband.

Το Super Fast Broadband (SFBB) αφορά τη χορήγηση κουπονιών για νέες συνδέσεις και πολύ γρήγορο Internet μέσω οπτικής ίνας για πολίτες και ελεύθερους επαγγελματίες και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών πρόσβασης σε υπερυψηλές διαδικτυακές ταχύτητες από 100 Mbps έως 1 Gbps.

Όσον αφορά το Ultra Fast Broadband, πραγματοποιείται με τη σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 300 εκατ. € (δημόσια δαπάνη) και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνολικές παρεμβάσεις της Πολιτείας στη δημιουργία νέων δικτύων ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ, που έχουν ήδη κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ.

Επίσης, επιχειρείται η πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G σε πόλεις όπως τα Τρίκαλα, η Πάτρα και ο δήμος Ζωγράφου.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η προσπάθεια προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα