ΚΑΜΙΝΗΣ: “Η χώρα μεταξύ δύο συγκρουόμενων αντιλήψεων”

Σε ομιλία του στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών εκπροσωπώντας το Κίνημα Αλλαγής, ο Γιώργος Καμίνης  σημείωσε ότι η χώρα σήμερα κινείται ισορροπώντας μεταξύ δύο συγκρουόμενων αντιλήψεων: «Η πρώτη θέλει τον πολίτη άβουλο, ανίκανο, ανώριμο και δίνει στο κεντρικό κράτος μια υπέρμετρη εξουσία πατερούλη. Η δεύτερη ενεργοποιεί δημιουργικές δυνάμεις από κάτω προς τα πάνω, δίνει φωνή, δύναμη και συμμετοχή στον πολίτη και κυρίως του δίνει την εξουσία να λύσει σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο ένα μεγάλο μέρος των ζητημάτων που τον απασχολούν».

Απευθυνόμενους στους εκπροσώπους του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Καμίνης υπενθύμισε ότι «απέναντι στο μακρύ χέρι μιας κατ’ επίφαση αριστερής Κυβέρνησης ήμασταν εμείς πάλι, οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης και οι προοδευτικές δυνάμεις που αντισταθήκαμε, περιφρουρώντας από τη λεηλασία του κεντρικού κράτους τα αποθεματικά των περιφερειών και των Δήμων και αποκαλύπτοντας στη συνέχεια τον ανομολόγητο σκοπό του “Κλεισθένη» που απειλεί να διαλύσει δήμους και περιφέρειες. Εκτενής ήταν η αναφορά του κ. Καμίνη στα ευρωπαϊκά ζητήματα και τον ρόλο των πόλεων «από την Ευρώπη των μεγάλων πολυεθνικών που φορολογούνται ελάχιστα, μέχρι την Ευρώπη του φούρναρη εδώ στα Ιωάννινα ή σε μια Γαλλική επαρχιακή πόλη που ο φόρος του μπορεί να αγγίζει και το 1/3 του εισοδήματός του”. Ο κ. Καμίνης ως επικεφαλής και της Επιτροπής Κατάρτισης Αυτοδιοικητικών Ψηφοδελτίων του Κινήματος Αλλαγής, επιμένοντας στην ανάγκη πραγματικής αξιολόγησης ώστε τελικός ωφελημένος να είναι μόνο ο πολίτης, παρουσίασε τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής εν όψει των εκλογών για δήμους και περιφέρειες και τις συνόψισε ως εξής:

 1. Πλήρης αποκέντρωση της διοίκησης της χώρας με αρμοδιότητες σε Δήμους και σε Περιφέρειες ώστε να διαχειρίζονται όλα τα ζητήματα που δεν άπτονται εθνικών – κεντρικών πολιτικών (υγεία, παιδεία, ανάπτυξη, τουρισμός, καθημερινότητα του πολίτη).
  2. Διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις
  3. Αξιολόγηση παντού και για όλους, μέλημα μας, ο τελικός αποδέκτης των πολιτικών μας, ο πολίτης
  4. Συντελεστής περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στις χρηματοδοτήσεις
  5. Νέο αναπτυξιακό πρότυπο σε περιφέρειες που θα ενθαρρύνει τις συνέργειες, οριζόντιες και κάθετες, μεταξύ δημοσίου αλλά και μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
  6. Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης περνάνε στο σύνολό τους στις περιφέρειες και τους δήμους που με βάση τις πραγματικές ανάγκες εκπονούν περιφερειακά και τοπικά σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης.
  7. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α), αποκεντρώνεται σε δυο φάσεις σε ποσοστό 80% έτσι ώστε να γίνει μαζί με τα ΠΕΠ εργαλείο αναγέννησης της υπαίθρου.
  8. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπαίνουν δυναμικά μπροστά στην προσπάθεια για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος που μας χωρίζει από τις χώρες της ΕΕ.
  Μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις».
  9. Η Αυτοδιοίκηση αποκτά ρόλο στην Εκπαίδευση.
  10. Νέος σχεδιασμός της καταστατικής θέσης των Αιρετών, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα για την ευρύτερη δική τους συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες
  11. Κίνητρα αντί των οριζοντίων πολιτικών σε Περιφέρειες και Δήμους ώστε όσοι μπορούν και θέλουν, όσοι δουλεύουν και το πετυχαίνουν, να μπορούν να προχωρήσουν.
Διαβάστε επίσης