Κάτω από 500 ευρώ τέσσερις στις 10 συντάξεις

Κάτω από τα 500 ευρώ το μήνα κυμαίνονται τέσσερις στις δέκα συντάξεις ενώ περισσότερες από επτά στις δέκα κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ το μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Ήλιος».

Στα 724 ευρώ μεικτά κυμαίνεται η μέση κύρια σύνταξη σύμφωνα με στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών συντάξεων. Η μέση επικουρική σύνταξη υπολογίζεται στα 172 ευρώ και το μέρισμα στα 98.

Η μηνιαία δαπάνη των ταμείων ξεπερνάει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης