«Κούρεμα» χρέους δανειολήπτριας της τάξεως των… 301.000 ευρώ

Υπερχρεωμένη δανειολήπτρια που χρωστάει στην τράπεζα 307.000 ευρώ, θα πληρώσει τελικά με απόφαση δικαστηρίου μόνο τα 5.760. Η απόφαση -ανάσα για τη γυναίκα που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τη ρύθμιση του δυσβάσταχτου για τις πραγματικές της δυνατότητες χρέους εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Όπως τονίζεται στη δικαστική απόφαση, κι αφού ελέγχθηκε η περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας, ” κατά το χρόνο ανάληψης των σχετικών δανειακών υποχρεώσεων, η γυναίκα και ο σύζυγος της ( συνοφειλέτης) ήταν πλήρως ικανοί να τις εξυπηρετήσουν, ωστόσο η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών τους οδήγησε σε κατάσταση ανυπαίτιας αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών τους”. Το δικαστήριο έλαβε υπόψιν και τις αυξημένες οικογενειακές ανάγκες της αιτούσας, καθώς αποδείχθηκε, ότι για το διάστημα Μαρτίου- Αυγούστου 2013, η κόρη της χρειάστηκε συνεδρίες λογοθεραπείας, οι οποίες επιβάρυναν τις οικογενειακές δαπάνες.

“Ως εκ τούτου, -έκρινε – υφίσταται δικαίωμα υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 περί ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Διέταξε, λοιπόν :
*Την καταβολή μηνιαίων δόσεων, επί τετραετίας, όπου θα καλυφθεί μέρος των οφειλών και συγκεκριμένα το ποσόν των 5.760 ευρώ.
*Κι ακόμα το διορισμό εκκαθαριστή εκποίησης, για το 5% εξ αδιαιρέτου οικοπέδου, που είχε τεθεί στην διάθεση του δικαστηρίου, προκειμένου να ρευστοποιηθεί ικανοποιώντας την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα.

Διαβάστε επίσης