Leader στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία

Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, το 1990, η εταιρεία MYTILINEOS ξεκίνησε να «χτίζει» την ηγετική θέση της στην ελληνική οικονομία, φτάνοντας σχεδόν 30 χρόνια μετά να αποτελεί ένα από τα ονόματα leaders στους τομείς της μεταλλουργίας, του ηλεκτρισμού και του φυσικού Αερίου, αλλά και των ολοκληρωμένων έργων και υποδομών. Ηγέτιδα δύναμη, όμως, η MYTILINEOS αναδεικνύεται και ως προς την επίδραση που ασκεί στην κοινωνία, όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται σε πρόσφατη έρευνα.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Με στόχο την ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων της, για το πώς η MYTILINEOS δημιουργεί οφέλη όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλους εκείνους που την «περιβάλλουν» οικονομικά και κοινωνικά, η ηγετική ομάδα και τα στελέχη του ομίλου του Ευάγγελου Μυτιληναίου αποφάσισαν να προσδιορίσουν (και) αριθμητικά αυτήn την εντός ελληνικών συνόρων κοινωνικο-οικονομική επίδραση και να την αποτυπώσουν σε μία μελέτη που βγάζει… μάτι για το μέγεθος της συνεισφοράς της.

Για ένα πεντάμηνο (Μάιο με Σεπτέμβριο του 2018) οι μελετητές του Τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ernst & Young (ΕΥ) ανάλαβαν να εξετάσουν το αποτύπωμα της MYTILINEOS, όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην ελληνική κοινωνία, με περίοδο αναφοράς τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Το μοντέλο…

Ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα από όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS (μεταλλουργία, ηλεκτρική ενέργεια-εμπορία φυσικού αερίου και ολοκληρωμένα έργα και υποδομές) και εκτείνεται από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση και το τέλος του κύκλου της ζωής των προϊόντων.

Σε όλους τους παραπάνω τομείς, το επιχειρηματικό γκρουπ της ΜYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Υπολογίζεται έτσι η προστιθέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και προμηθευτών), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και το Κράτος (μέσω των φορολογικών εισφορών), αλλά και η συμβολή στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο. Με τον τρόπο αυτό, παρουσιάζεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά.

…και τα αποτελέσματα

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία εν γένει, τα επιλεγμένα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS σε αυτήν είναι εξαιρετικά σημαντική και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

-Δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 1,06 δισ. ευρώ, ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

-Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας, δημιουργούνται επιπλέον €1,36 προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία.

-Η συνολική συνεισφορά σε επίπεδο φόρων από τη δραστηριότητα της MYTILINEOS ανέρχεται σε 244 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους.

-Για κάθε €1 άμεσων φόρων της MYTILINEOS, οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €4 φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασία τους με την εταιρεία.

-Ο τομέας μεταλλουργίας της MYTILINEOS καλύπτει το 30% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

-Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου της MYTILINEOS καλύπτει το 8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα.

Εξίσου σπουδαία αν όχι μεγαλύτερη –ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος τα δυσθεώρητα επίπεδα στα οποία κινούνται οι δείκτες ανεργίας στη χώρα μας– είναι η συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS στην εγχώρια απασχόληση, καθώς:

-Υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

-Από κάθε άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 5 επιπλέον θέσεις απασχόλησης στην ελληνική οικονομία.

-Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 31.275 πολίτες.

-Ο τομέας μεταλλουργίας της MYTILINEOS υποστηρίζει συνολικά 6.679 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

-Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου της MYTILINEOS υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας καλύπτοντας το 6% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης