Με «άτυπη στάση πληρωμών» το πρωτογενές πλεόνασμα

Η «άτυπη στάση πληρωμών» του Δημοσίου -συνήθης πρακτική της κυβέρνησης Τσίπρα- και η συγκράτηση των κρατικών δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,123 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017!

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, παρουσιάζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα 423 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,135 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,332 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,981 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2017 τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,934 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 734 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο.

Στο δίμηνο οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν στα 7,9 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (8,940 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,735 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,583 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 351 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 212 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 174 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Διαβάστε επίσης