Με τα ίδια πρόσωπα η προσωρινή διοίκηση της ΓΣΕΕ

Σε σώμα συγκροτήθηκε η ΓΣΕΕ μετά την απόφαση διορισμού προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο, προκειμένου εντός του επόμενου εξαμήνου να οδηγήσει τη συνομοσπονδία σε εκλογές. Στα καίρια πόστα παρέμειναν οι ίδιοι. Αναλυτικά η συγκρότηση σε σώμα έγινε ως εξής: Γιάννης Παναγόπουλος (πρόεδρος), Θανάσης Βασιλόπουλος (αναπληρωτής πρόεδρος), Κιουτσούκης Νίκος (γενικός γραμματέας), Αθανάσιος Δανούσης (αναπληρωτής γραμματέας), Ευάγγελος Μουτάφης (γραμματέας οργανωτικού), Αντώνης Καρράς (αναπληρωτής οργανωτικού), Γιώργος Γεωργακόπουλος (γραμματέας οικονομικού), Ευθύμιος Θεοχάρης (αναπληρωτής γραμματέας οικονομικού). Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: Δημητριάδου Σταυρούλα (Λίλα), Λεβέντης Αθανάσιος, Πέρρος Γεώργιος, Τασιούλας Ιωάννης, Ταβουλάρη Παναγιώτα (Γιώτα), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Φωτόπουλος Νικόλαος.

Εντός εξαμήνου η ΓΣΕΕ θα διεξαγάγει το συνέδριο της, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί, λόγω της βίαιης διάλυσής του σε Καλαμάτα και Ρόδο.

Διαβάστε επίσης