Μέχρι τέλος του χρόνου οι ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα

Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ενταχθούν σε πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί ως το τέλος του χρόνου.

Στόχος των ρυθμίσεων, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μιας Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες υλοποίησης του επιχειρηματικού πάρκου προκειμένου να διευκολυνθεί η έναρξη των απαραίτητων έργων υποδομής.

Ειδικότερα προβλέπεται η καταβολή ποσοστού 1% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής με την υποβολή της αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου κι εν συνεχεία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός 6μήνου από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ προκειμένου να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 10% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής.

Επίσης, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, δίδεται η δυνατότητα συμπλήρωσης δραστηριότητας, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός ή ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας. Εάν πρόκειται για καθετοποίηση της μονάδας, χωρίς να αλλάζει ο βαθμός όχλησης της εγκατάστασης αθροιστικά.

Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκσυγχρονισμού του θεσμικού περιβάλλοντος που αφορά την περιβαλλοντική ταξινόμηση και τις οχλήσεις που αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες.

Στόχος είναι, έως το τέλος του χρόνου να έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας και να έχει ξεκινήσει η διαβούλευση με όλους τους φορείς.

Ακόμη, αναζητούνται δυνατότητες και τρόποι επιχορήγησης των επιχειρηματικών πάρκων της Αττικής, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειακός Χάρτης Κρατικών Ενισχύσεων θέτει σημαντικούς περιορισμούς.

 

Διαβάστε επίσης