Μειώθηκαν κι άλλο τα «φακελάκια» στην Ελλάδα τής κρίσης

Η νέα έρευνα για τη διαφθορά στη χώρα μας της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς κατά το έτος 2013 καταδεικνύει ότι το μέγεθος της  μικροδιαφθοράς συρρικνώθηκε σημαντικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων τριών ετών, από το 2010 και μετά.  Έτσι, το 2013 παρατηρείται μείωση κατά 15,1% σε σύγκριση με το 2012 (αντίστοιχα  η μείωση σε σύγκριση με το 2011 ήταν 15,7%).

Αναλυτικότερα:   Τα περιστατικά διαφθοράς εξακολουθούν και το 2013 να προέρχονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τον δημόσιο τομέα και, συγκεκριμένα, το 76,7% έναντι 72,9% που ήταν το 2012. Στο δημόσιο τομέα καταγράφεται μια σταθεροποίηση των χρηματικών ποσών της διαφθοράς, ενώ στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται ελαφρά μείωση. Η συνολική (μικρο)διαφθορά υπολογίζεται σε 389 εκατ. ευρώ το 2013, συγκριτικά με τα 475 εκατ. ευρώ το 2012. Εμφανίζει δηλαδή μείωση 86 εκατ. ευρώ.

Για το 2013 τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων που αρνήθηκαν να καταβάλουν τα ζητηθέντα ποσά. Συγκεκριμένα, 29,6% των ερωτηθέντων αρνήθηκε να καταβάλει τα ποσά που ζητήθηκαν στον δημόσιο τομέα και 33% στον ιδιωτικό.

Αιτία για την άρνηση είναι αφενός η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών στη χώρα, αλλά οπωσδήποτε και η αυξανόμενη κοινωνική αναγνώριση του προβλήματος της διαφθοράς. Και φέτος οι ερωτώμενοι εκλαμβάνουν την μη έκδοση αποδείξεων στις συναλλαγές τους ως φαινόμενο διαφθοράς.

Στο δημόσιο τομέα οι υπηρεσίες που διατηρούν για ακόμη μια χρονιά την πρωτιά της διαφθοράς είναι τα νοσοκομεία, οι εφορίες και οι πολεοδομίες.  Η σημαντικότερη αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των περιστατικών διαφθοράς που αφορούν στα νοσοκομεία (+5%), ενώ αντίθετα στις εφορίες και τις πολεοδομίες σημείωσαν μείωση (-1,2% & -2,8% αντίστοιχα).

Σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα, παρατηρείται μείωση του μέσου όρου των χρηματικών ποσών της διαφθοράς (από 1.442 ευρώ το 2012 σε 1.333 ευρώ το 2013). Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών υγείας, ο κλάδος του αυτοκινήτου, ο δικηγορικός κλάδος και ο τομέας των κατασκευών είναι οι τομείς με τα περισσότερα κρούσματα διαφθοράς.

Σύμφωνα με την έρευνα τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών συνολικής διαφθοράς εντοπίζονται:

Στην περιφέρεια Αττικής (κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αθήνας),   στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια Ηπείρου.  Η έρευνα καταδεικνύει ότι σε σημαντικό βαθμό τα θύματα φαινομένων διαφθοράς είναι άνδρες (25%) ηλικίας 45-54 ετών, ανώτερης εκπαίδευσης και είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργοδότες.

Διαβάστε επίσης