Μέλος της Ακαδημίας ιατρικής της Γαλλίας ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος

Νέο μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής της Γαλλίας εξελέγη ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος.

Η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Γαλλίας, ίδρυμα εγνωσμένου κύρους, με ιστορικές ρίζες στον 18ο αιώνα, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και απαρτίζεται από επιστήμονες αναγνωρισμένους για το επιστημονικό έργο τους και τις υπηρεσίες τους προς τη Δημόσια Υγεία. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, μέλη της έχουν διατελέσει τουλάχιστον 11 νομπελίστες, συμπεριλαμβανομένης της Μαρί Κιουρί.

Ο κ. Δημόπουλος, καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη στον τομέα της Ιατρικής και Ιατρικών Ειδικοτήτων, «για το έργο του και την προσφορά του στην Ιατρική Επιστήμη». Άλλοι τομείς της Ακαδημίας είναι εκείνοι της Χειρουργικής & Χειρουργικών Ειδικοτήτων, των Βιολογικών Επιστημών & Φαρμακευτικής και της Δημοσίας Υγείας.

Η Ακαδημία συνεδριάζει τακτικά με αντικείμενο συζήτησης επιστημονικά και ιατρικά επιτεύγματα, καθώς και θέματα Δημόσιας Υγείας. Έχουν συσταθεί 20 επιτροπές στις οποίες εξετάζονται υποθέσεις κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών, καθώς και κάθε ιατρικό, υγειονομικό και κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει. Στόχος της, μεταξύ άλλων, αποτελεί η ανάπτυξη και διάδοση κανονισμών και συστάσεων τόσο προς στις αρχές όσο και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Διαβάστε επίσης