Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται

Στο νομοσχέδιο σκούπα που κατατέθηκε χθες υπάρχει και  διάταξη η οποία δίνει την δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλλουν τροποιητική δήλωση στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ. Η συγκεκριμένη διάταξη σαφώς και λύνει τα χέρια σε χιλιάδες φορολογουμένους που μπορεί να είχαν υποπέσει σε κάποιο λάθος. Λάθος το οποίο θα μπορούσε να ήταν από μικρο έως και πολύ και μεγάλο.

Αν για παράδειγμα ένα φορολογούμενος είχε ένα σπίτι 200 τ.μ και είχε δηλώσει καταλάθος 2000τμ  αυτό σήμαινε αυτόματα έναν ΕΝΦΙΑ όχι απλά μεγαλύτερο αλλά πολλαπλάσιο. Εκεί άρχιζε και η Οδύσσεια του Έλληνα φορολογούμενου για να αποδείξει το λάθος του .

Έτσι πλέον θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων ατοπημάτων .Βέβαια για να γίνουν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές από τη Φορολογική Διοίκηση, πρέπει ο φορολογούμενος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση παραστατικά τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

Επιπλέον η διόρθωση δεν σημαίνει  και ταυτόχρονη επιστροφή οποιοδήποτε ποσού είχε καταβληθεί από τον φορολογούμενο .Η διάταξη αναφέρει ξεκάθαρα πως τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν ήδη καταβληθεί  δεν επιστρέφονται

Συγκεκριμένα η διάταξη (άρθρο 70) του Πολυνομοσχεδίου τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν.4446/2016, ορίζοντας ότι:

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 δήλωση, με την συνυποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός αν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί δηλώσεις με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ της παρ.1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α΄170). Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται».

Διαβάστε επίσης