Μοντέλο CSI επιστρατεύουν οι εφορίες

Το αμερικάνικο μοντέλο θα χρησιμοποιήσει η εφορία ως όπλο στη φαρέτρα της για το σαφάρι κρυφών εισοδημάτων. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν οι φορολογούμενοι θα περνούν από κόσκινο με το νέο σύστημα των «έμμεσων τεχνικών ελέγχων», βάσει του οποίου θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τις ελεγκτικές αρχές για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά και το σύνολο των δαπανών τους.

Σε ένα ειδικό έντυπο οι φορολογούμενοι καλούνται μεταξύ άλλων, να δηλώνουν να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κοσμήματα, έργα τέχνης ακόμη και τα μετρητά που διαθέτουν. Όπως επίσης τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, τους λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, εισφορές σε ασφαλιστικά Ταμεία, στοιχεία για πιστωτικές κάρτες, δάνεια, ασφαλιστικά προγράμματα, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, αν πληρώνουν διατροφή κλπ.

Εκτός από το αναλυτικό ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να απαντήσουν οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται στην υποβολή αναλυτικών στοιχείων για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

Τέλος, πρόστιμο θα επιβάλλεται σε  ελεγχόμενους που  αρνηθούν ή παραλείψουν πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν εξακρίβωση του εισοδήματός τους. Το πρόστιμο αυτό  θα κυμαίνεται μεταξύ 1.000 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Με τα αναλυτικά στοιχεία που θα λάβει η Εφορία θα προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο είτε έχει αναλωθεί σε αγορές και δαπάνες ή έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να προσαυξηθεί η περιουσιακή του κατάσταση (αγορά ακινήτων, ΙΧ επιβατηγών κ.ά.). Σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη καθορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουν για την περιουσιακή τους κατάσταση και τον τρόπο διαβίωσής τους οι φορολογούμενοι που καλούνται για έλεγχο. Ειδικότερα:

  • Ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας κατά τον έλεγχο των δηλώσεων δικαιούται να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως είτε με εντολοδόχο που ορίζεται με δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος.
  • Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός 10 ημερών να παράσχει όποια στοιχεία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών.
  • Δύο έντυπα «Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων». Το ένα θα συμπληρώνεται με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά την έναρξη της ελεγχόμενης περιόδου και το άλλο με τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε κατά τη λήξη.

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης