MYTILINEOS: Tο κοινωνικό αποτύπωμα του ομίλου στον καιρό του COVID

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α»: Η οικονομία στην κρίση του COVID-19

Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΟΥΛΟΒΑΡΗ

Το πρώτο εξάμηνο ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση κερδών κατά 5,2% στα 145 εκατ. ευρώ ΚΑΙ καταφέρνει να πολλαπλασιάζει τα οφέλη του στην κοινωνία και την οικονομία.

Τα χνάρια στην ελληνική οικονομία και κοινωνία που δημιουργεί ο ΌμιλοςMYTILINEOS είναι όχι μόνο ορατά αλλά και πολλαπλά θετικά, υποστηρίζοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο αλληλεπίδρασης με τους κοινωνικούς της εταίρους.

Έτσι, από τον τρόπο προσέγγισης των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της, την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή, την προώθηση, την πώληση και το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων της, μέχρι και την άντληση εσόδων, η εταιρεία καταφέρνει να δημιουργεί μια σημαντική αλυσίδα υπεραξίας.

Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στη χώρα μας προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για παράδειγμα, καθώς προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζει διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των κατασκευών, της μεταλλουργίας. Έτσι, η MYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας.

Ποιο είναι το προφίλ του ομίλου

Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επίσης, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

H MYTILINEOS δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Συνεισφέρει φορολογικά 301 εκατ. ευρώ ποσό ίσο με το 0,39% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους. Υποστηρίζει συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας, που ισούνται με το 0,36% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζει η MYTILINEOS στηρίζουν το εισόδημα 31.745 πολιτών, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το κοινωνικό όφελος που δημιουργείται στην Ελλάδα από τις δραστηριότητές της.

 Η προσφορά στην οικονομία

Για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της MYTILINEOS δημιουργείται επιπλέον 1,34 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.

Για κάθε €1 άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €3 φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την εταιρεία

Από κάθε μία άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται επιπλέον 4,5 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

MYTILINEOS: Πρώτη μετά από τη ΔΕΗ στην παροχή ρεύματος

Συνολικό μερίδιο αγοράς 8,6% διαμόρφωσε η Protegria του ομίλου MYTILINEOS με 260.000 πλέον πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού και είναι πρώτη από πλευράς πελατολογίου.

Η ΔΕΗ διαμόρφωσε το μερίδιό της στην αγορά στο 63,20%, Υψηλή Τάση: 17,50%, Μέση Τάση: 6%, Χαμηλή Τάση: 39,70% από 64,3% τον προηγούμενο μήνα, με μικρές απώλειες.

Η Ήρων κατέγραψε συνολικό μερίδιο 6,97% έχοντας όμως προβάδισμα στην χαμηλή τάση που σημαίνει σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με την Μυτιληναίος, η οποία εμφανίζει μεγαλύτερη διείσδυση στην Μέση Τάση που είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Τις επόμενες θέσεις κατακτούν η Elpedison με μερίδιο 5,05% , η NRG της Motor Oil με 3,58% (από 3,38%), η Watt&Volt του κ. Αναστάσιου Παπαναγιώτου με 2,67% και η Volterra που ελέγχεται από τον όμιλο ΑVAX με 2,55%. Αύξηση του μεριδίου της εμφάνισε, το ίδιο διάστημα και η «Φυσικό Αέριο» στο 1,48% ενώ οριακή αύξηση παρουσίασε, το αντίπαλο στρατόπεδο της ΖeniΘ στο 1,19%). Γύρω στο 1% είναι το μερίδιο που κατέχει η Volton, ενώ κάτω από 1% έχουν τα ΕΛΤΑ.

Με αυτά τα δεδομένα η MYTILINEOS είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο, χωροθετημένες στο νότιο σύστημα της χώρας, και ένα χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα) άνω των 130 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας

Ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας, η MYTILINEOS διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ :«Πρωτόγνωρες συνθήκες αλλά θα τα καταφέρουμε»

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των επιπτώσεων της.

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Η παγκόσμια οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας και της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Ωστόσο, οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις που έλαβαν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης δείχνοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία στα νέα δεδομένα, έχουν τη δυνατότητα όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να δημιουργήσουν ευκαιρίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον, καθώς μαζί με τις κεντρικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη.
Η MYTILINEOS έγκαιρα και δυναμικά, έλαβε πολύ αυστηρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνεχή τροφοδοσία της αλυσίδας, εισφέροντας τα μέγιστα στις ελληνικές εξαγωγές.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα