Νέα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Είστε ελεύθερος επαγγελματίας και αναρωτιέστε πώς θα φορολογηθείτε; Αν ναι, τότε την απάντηση την έχει έτοιμη το υπουργείο Οικονομικών, και αυτή είναι ότι το ύψος της… λυπητερής θα προσδιορίζεται πλέον με βάσει την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών σας, το είδος, τον χρόνο και την έδρα του επαγγέλματος που ασκείτε, τα λειτουργικά έξοδά σας, την ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησής σας, τις δαπάνες διαβίωσης, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία σας.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να υπογραφούν άμεσα και σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου θα προβλέπονται τα εξής:

# Την καθιέρωση νέου συστήματος επιλογής υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά σε μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέγονται κάθε χρόνο για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται από συγκεκριμένους καταλόγους που θα καταρτίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβεται φοροδιαφυγή πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που διαπιστώνεται.

# Την ενεργοποίηση καινούργιων μεθόδων έμμεσου ή τεκμαρτού προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα προσδιορίζουν τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληροφοριών που θα συλλέγουν για την πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσής τους και την περιουσιακή τους κατάσταση. Η απόφαση θα ορίζει τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση τις τραπεζικές τους καταθέσεις, την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, τις δαπάνες διαβίωσής τους, καθώς και άλλες μορφές αποταμίευσης-επένδυσης όπως μετοχές, ομόλογα κ.ά.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι εφεξής θα δίνεται η δυνατότητα στους φοροελεγκτές να άρουν άμεσα και ενώπιον των φορολογικών αρχών το τραπεζικό απόρρητο προκειμένου να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων. Η εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος στις φορολογικές του δηλώσεις. Θα συντάσσεται, δε, νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου ή σε περίπτωση ένστασής του να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία.

# Την κατάργηση της υποχρέωσης να ελέγχονται όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων για τα τελευταία 10 χρόνια. Αντ’ αυτού θα θεσπιστεί νέο σύστημα που θα καθιερώνει την υποχρέωση ελέγχου μόνο μίας οικονομικής χρήσης και η επέκταση του ελέγχου σε μία ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις μόνο στην περίπτωση που εντοπίζονται ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπραχθεί και στις παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να ανατρέξουν σε όσες προηγούμενες χρήσεις κρίνουν αναγκαίο και όχι υποχρεωτικά στις εννέα προηγούμενες.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα