Νομοθετική ρύθμιση για τους βαρήκοους για πρόσληψη στο δημόσιο

Για τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που κατέχουν Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, ενημέρωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος Κωνσταντίνο Σίμψη και το μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κωνσταντίνο Γαργάλη.

Η ρύθμιση αυτή αφορά για πρόσληψη στις θέσεις που προκηρύσσονται σε προκαθορισμένο ποσοστό βάσει του «νόμου Πεπονή» και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Κρίθηκε αναγκαία καθώς, όπως επισημάνθηκε κατά τη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου, η αδυναμία χρήσης της ακοής καθιστά την εκμάθηση ξένων γλωσσών εξαιρετικά δυσχερή για τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με αποτέλεσμα η απόκτηση διπλώματος ξένης γλώσσας να είναι πρακτικά αδύνατη.

 

Διαβάστε επίσης