ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων ύψους 1 δισ. ευρώ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ύψους 1 δισ. ευρώ, έχει προγραμματίσει για την Τρίτη 5 Νοεμβρίου ο ΟΔΔΗΧ. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι βασικοί διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013.

Να σημειώσουμε, πως στην αντίστοιχη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας στις 8 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε 1,3 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,15%, έναντι 4,20% στην προηγούμενη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στις 2,04 φορές (έναντι 1,89).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής (περίοδος εγγραφών από Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 έως και Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013).

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

Διαβάστε επίσης