Οι 4 άξονες της ανάπτυξης, κατά τον Κ. Χατζηδάκη

«Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα: πχ. ένα ιδιαίτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό – σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ 144 χωρών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα σε σχετικούς μηχανικούς και επιστήμονες», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο 15ο Συνέδριο Infocom World 2013.

Στην ομιλία του ανέπτυξε το σχέδιο της κυβέρνησης προκειμένου να μπορέσει η τεχνολογία να στηρίξει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τα επόμενα χρόνια.

Όπως ανέφερε «το στρατηγικό μας σχέδιο περιλαμβάνει:

• Θεσμικές αλλαγές (π.χ. ειδικά κίνητρα που πρέπει να διαμορφώσουμε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις),

• Συγκεκριμένες δράσεις (π.χ. συνεργασία ΑΕΙ – βιομηχανίας – έρευνας, την «τριπλή έλικα») και

• φυσικά τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Έτσι, ως Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχουμε ήδη αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις:

• Πρώτον, συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου βρίσκεται σε διαρκή επαφή και διαβούλευση με επιχειρηματικές ενώσεις, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα.

• Δεύτερον, οργανώνουμε το Δίκτυο Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας. Ένα collaboration portal, που θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη νεοφυή -και όχι- μόνο επιχειρηματικότητα. Χρησιμοποιούμε ως βάση το διαδικτυακό τόπο start up και δημιουργούμε με κάτι ευρύτερο και πιο λειτουργικό.

• Τρίτον, συνεργαζόμαστε με τον Οργανισμό Yozma του Ισραήλ (fund of funds). Πρόσφατα υπογράψαμε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας ώστε να μεταφέρουμε από τον οργανισμό Υozma καλές πρακτικές, αλλά και τεχνογνωσία,για να διαμορφώσουμε «οικοσύστημα καινοτομίας».

• Τέταρτον, δίνουμε έμφαση στο incubation και το clustering. Δηλαδή, σε όλες τις δράσεις που βοηθούν ώστε μια επιχειρηματική ιδέα – ιδιαίτερα από νέους επιχειρηματίες- να πάρει «σάρκα και οστά» και που ταυτόχρονα διευκολύνουν τη συνεργασία και τη διάδραση μεταξύ των επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης