Οι προθεσμίες των εκλογών

Αν κάποιος υποψήφιος δεν τις τηρήσει θα χάσει το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»

Οι εκλογές πλησιάζουν και οι υποψήφιοι πλέον είναι έτοιμοι να δώσουν την τελική μάχη προκειμένου να πετύχουν την εκλογή τους στα έδρανα των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

Ωστόσο κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τρέχουν προθεσμίες από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών τις οποίες αν κάποιος υποψήφιος δεν τις τηρήσει θα χάσει το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι». Ειδικότερα οι προθεσμίες αυτές είναι:

1 Απριλίου: Ξεκίνησε η προθεσμία για μεταδημότευση λόγω υποβολής υποψηφιότητας , χωρίς τη συνδρομή των πάγιων προϋποθέσεων (παρ.3 αρ.7 ν.4555/2018)

25 Απριλίου: Έναρξη απαγορεύσεων/περιορισμών για τους Υποψήφιους βάσει του αρ.6 ν.3870/2010 (εμφανίσεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και διαδίκτυο ).

26 Απριλίου: Ξεκινά η αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών που δεν υπάγεται στις εκτενέστατες εξαιρέσεις του αρ.82 ν.4604/2019 για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

26 Απριλίου: Έναρξη περιορισμών λήψης Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια (παρ.5 αρ.65 ν.3852/2010)

4 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας μεταδημότευσης λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των πάγιων προϋποθέσεων.

5 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της Δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, καθώς και των υποψηφιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους (παρ.10 αρ.18 + παρ.8 αρ.18Α + παρ.4 αρ.18Β ν.3852/2010),

10 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας υποβολής παραίτησης όσων έχουν κώλυμα με το αρ.14 ν.3852/2010

11 Μαΐου: Πραγματοποιείται από το Πρωτοδικείο η Ανακήρυξη των Συνδυασμών, καθώς και των Υποψήφιων του ενιαίου ψηφοδελτίου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους (αρ.20 ν.3852/2010)

18 Μαΐου: Δυνατότητα παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου (παρ.1 αρ.21 ν.3852/2010)

18 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010) για την διεξαγωγή των εκλογών.

23 Μαΐου: Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του Προγράμματος εκλογής (παρ.1 αρ.23 ν.3852/2010)

24 Μαΐου: Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (παρ.2 αρ.21 ν.3852/2010)

25 Μαΐου: Ο Δήμαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής (παρ.1 αρ.78 π.δ. 26/2012)

26 Μαΐου: Εκλογές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν ουρές ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει δικαίωμα να παρατείνει το ωράριο των εκλογών.

Για τη διενέργεια Β’ γύρου, όπου χρειαστεί :

30 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας επίδοσης στο αρμόδιο Δικαστήριο τυχόν παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου (παρ.1 αρ.3 ν.3852/2010)

30 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010)

31 Μαΐου: Λήξη προθεσμίας επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος (παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010)

1 Ιουνίου: Λήξη προθεσμίας για την ανακήρυξη από το αρμόδιο Δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010).

2 Ιουνίου: Ημέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η εγκατάσταση των νέων Αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου. Έως τότε διαρκούν η απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών, οι περιορισμοί στη λήψη Αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και η αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Διαβάστε επίσης