Όλο το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων

 Έτοιμο είναι από το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων και οικοπέδων και το οποίο θα παρουσιάσει στην τρόικα τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να αποσπάσει το τελικό «ναι» από τους πιστωτές και να το φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Μεγάλοι χαμένοι από το νομοσχέδιο θα είναι οι ιδιοκτήτες «τυφλών» οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και οικισμών σε ακριβές περιοχές της Ελλάδας αφού θα βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες επιβαρύνσεις.

Παρά το γεγονός ότι τα οικόπεδα αυτά είναι μη οικοδομήσιμα με τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητων θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα.

Σε μια προσπάθεια να «χρυσώσει» το χάπι το υπουργείο Οικονομικών προέβλεψε στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητων πως για τα ρυμοτομημένα, άρτια, αλλά μη οικοδομήσιμα οικόπεδα θα προβλέπεται συντελεστής απομείωσης 50%.

Παρόλα αυτά φορολογούμενοι με οικόπεδα σε ακριβές περιοχές, τα οποία δεν μπορούν να κτισθούν, θα πληρώνουν υψηλό φόρο για μια περιουσία που δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Μειώσεις αλλά και αυξήσεις στους συντελεστές υπολογισμού του φόρου για τα εντός σχεδίου οικόπεδα.

1. Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 25 κλιμάκια ,ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 20 κλιμάκια.

2. Ο φόρος ξεκινά από 2 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φθάνει μέχρι τα 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα εντός σχεδίου οικόπεδα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές της χώρας με αξία άνω των 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Με το αρχικό σχέδιο του υπουργείου ο φόρος ξεκινούσε από τα 40 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έφθανε τα 4 ευρώ το τ.μ. Δηλαδή με το τελευταίο σχέδιο ο νέος φόρος για τα ακίνητα μειώνεται έως 95% για τα εντός σχεδίου οικόπεδα σε περιοχές με πολύ μικρή αντικειμενική αξία, ενώ για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές της χώρας ο φόρος πενταπλασιάζεται καθώς από 4 ευρώ το τ.μ. που ήταν ο ανώτατος συντελεστής φόρου εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το τ.μ με το τελευταίο σενάριο.

3. Το πρώτο κλιμάκιο του αρχικού σχεδίου, που προέβλεπε συντελεστή φόρου 0,4 ευρώ ή 40 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξία γηπέδου από 1 ευρώ έως 20 ευρώ το τ.μ., «σπάει» σε πέντε κλιμάκια.

Ειδικότερα:

Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας από 0,01 έως 2 ευρώ το τ.μ. εφαρμόζεται συντελεστής 0,02 ευρώ/τ.μ.

Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 2 έως 4 ευρώ το τετραγωνικό ορίζεται συντελεστής φόρου 0,07 ευρώ/τ.μ.

Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 4 έως 6 ευρώ το τετραγωνικό εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 0,15 ευρώ/τ.μ.

Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 6 έως 10 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου διαμορφώνεται στο 0,25 ευρώ το τ.μ.

4. Μέχρι το 8ο φορολογικό κλιμάκιο προβλέπονται μειώσεις στους συντελεστές φόρου, ενώ για τα υπόλοιπα κλιμάκια οι συντελεστές φόρου αυξάνονται.

Για παράδειγμα για οικόπεδα μοναδιαίας αξίας από 76 έως 100 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου αυξάνεται στο 0,75 ευρώ/τ.μ. από 0,7 ευρώ/τ.μ., για οικόπεδα αξίας από 101-150 ευρώ/τ.μ. ο συντελεστής αυξάνεται στο 0,85 ευρώ/τ.μ. από 0,8 ευρώ, ενώ για ακριβά οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ο συντελεστής με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος αυξάνεται από 4 ευρώ σε 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

 

Αγροτεμάχια

Κλιμάκωση των συντελεστών πρόσοψης για τα αγροτεμάχια. Ο συντελεστής 1,2 στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί επιβαρυντικά κυρίως για τους αγρότες που καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις οι οποίες έχουν πρόσοψη σε αγροτική οδό.

Κατοικίες

Για τις κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κ.λπ.) ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, του βασικού συντελεστή, του συντελεστή παλαιότητας, του συντελεστή ορόφου, του συντελεστή απομείωσης στις περιπτώσεις που αυτός ισχύει, του συντελεστή βοηθητικών χώρων (όταν υπάρχουν) και του συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, όπου αυτός ισχύει.

Για τον υπολογισμό του φόρου εφαρμόζεται κλίμακα με 20 συντελεστές που ξεκινούν από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.

 

 

 

Διαβάστε επίσης