«Όλοι οι πολιτικοί ελέγχονται για “ξέπλυμα”»

Κανένας Έλληνας πολιτικός δεν εξαιρείται πλέον από τους ελέγχους για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», καθώς η τροπολογία που άφηνε τους εθνοπατέρες «ανέλεγκτους» έχει καταργηθεί. Αυτό διευκρινίζεται σε έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, το οποίο απεστάλη στο Κοινοβούλιο ως απάντηση σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα. Συγκεκριμένα, στην ερώτησή της προς τον υπουργό Οικονομικών η κ. Γιαταγάνα ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου». Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.ά. Η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. υπογράμμιζε, ωστόσο, ότι  με τον παραπάνω νόμο είχαν εξαιρεθεί από τους ελέγχους όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, επομένως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον κ. Στουρνάρα η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, «καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. «Κατά συνέπεια», -αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών- «στην κατηγορία των “πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων”, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄ επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους».

Μάλιστα στο έγγραφό του κ. Στουρνάρα αναφέρεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

 

Διαβάστε επίσης