ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ: Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «Α»: Η οικονομία στην κρίση του COVID-19

Του κ.  Σοφοκλή Ξυνή (*)

Η πρωτόγνωρη για τη γενιά μας πανδημία, λόγω του COVID-19, έχει δημιουργήσει τεράστιες επιδράσεις στην κοινωνία και στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα έχουν σαν επακόλουθο μεγάλες αναθεωρήσεις και ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο, και σε επίπεδο κρατών, αλλά και ατομικά!

Σε συνδυασμό και με τις νέες τεχνολογίες, η επόμενη μέρα θα είναι εμφανώς διαφορετική και το ερώτημα είναι κατά πόσον οι αλλαγές αυτές θα διαφοροποιήσουν την παγκόσμια πρόοδο και θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων!

Μια σημαντικότατη επίδραση της πανδημίας -που ανάγκασε σε παγκόσμιο επίπεδο τα κράτη σε αλλεπάλληλα lockdown, με τον πρωτοφανή περιορισμό των ατομικών ελευθεριών- είναι και η επίδρασή της στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα: στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια, ως επίσης και στη Διά Βίου Εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε τεράστιο αριθμό πολιτών όλων των ηλικιών!

Εστιάζουμε στην εκπαίδευση, διότι είναι η βασικότερη παγκόσμια παράμετρος, στην οποία στηρίζονται τα πάντα: η παγκόσμια ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, η αντίστοιχη ανάπτυξη των κρατών και προφανώς η ανάπτυξη κάθε πολίτη!

Η εκπαίδευση, μέσα σε αυτήν την ξαφνική ανατροπή των δεδομένων, βρήκε ουσιαστική διέξοδο με την από χρόνια εφαρμοζόμενη τηλεκπαίδευση από ειδικές εταιρείες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και από εξειδικευμένα μεγάλα Πανεπιστήμια που παρέχουν αποκλειστικά on line προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, όπως και από τα κλασσικά Πανεπιστήμια που αξιοποιούν ενισχυτικά την online εκπαίδευση!

Εμπειρία 20 ετών στην online εκπαίδευση

Με βάση αυτήν τη γενική εμπειρία, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ δημιούργησε πριν από 20 χρόνια το e-university college, το οποίο παρείχε μεταλυκειακά προγράμματα σπουδών, και σε συνεργασία με το Baker College των Ηνωμένων Πολιτειών παρείχε και μεταπτυχιακά προγράμματα! Η εικοσαετής αυτή εμπειρία του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία του MEDITERRANEAN COLLEGE, το οποίο από χρόνια παρέχει συμπληρωματική online εκπαίδευση σε συνεργασία με το University of Derby, άμεσα ενεργοποίησε τον μηχανισμό εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες της μεταλυκειακής εκπαίδευσης από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ!

Με εφαλτήριο λοιπόν αυτήν την πείρα ετών, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ –σε «μηδέν χρόνο» από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020– προσάρμοσε την εκπαιδευτική του διαδικασία με τη χρήση ειδικών προηγμένων πλατφορμών τηλεκατάρτισης, με τέτοιον τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά αποδοτικό και να ικανοποιεί πλήρως τους χιλιάδες σπουδαστές του, και ως προς την ευκολία χρήσης των προηγμένων εργαλείων τηλεκπαίδευσης και ως προς το ποιοτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι και ο βασικότερος στόχος του ΙΕΚ ΑΛΦΑ!

Το ίδιο επετεύχθη και από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΑΛΦΑ Studies, το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών, που απευθύνονται σε νέους απόφοιτους Σχολών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σε ενεργά -ή μη- στελέχη επιχειρήσεων και σε επαγγελματίες, για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και για την αυξημένη επαγγελματική τους αποδοτικότητα, ώστε άμεσα να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και φυσικά να διατηρήσουν -με ενισχυμένες πλέον γνώσεις- την εργασιακή τους θέση!

Το θετικό αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής διαδικασίας με την τηλεκατάρτιση, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή και ικανοποίηση των σπουδαστών, που εμφανώς εκδηλώνεται με πολλές ευχαριστίες από τους ίδιους και τους γονείς τους, και έμμεσα από τη μεγαλύτερη συνέπειά τους στις υποχρεώσεις τους, ακόμη και στις οικονομικές, τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε!

Η μεγάλη επιτυχία της τηλεκπαίδευσης

Ο καθηγητής- συγγραφέας και πρόεδρος του Ομίλου ΞΥΝΗ κ. Σοφοκλής Ξυνής

Πρέπει ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι η μεγάλη επιτυχία της τηλεκπαίδευσης που παρέχουν τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ και ΑΛΦΑ studies, εκτός από τα σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία, οφείλεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, και δη στους εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι με μεγάλη αποτελεσματικότητα δομούν τις παραδόσεις των μαθημάτων τους, τις οποίες εμπλουτίζουν τακτικά και με webinars, που συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό την κυρίως εκπαίδευση.

Επίσης η Πολιτεία, αναγκασμένη από την πανδημία, χρησιμοποιεί την τηλεκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με γοργό ρυθμό επιτυχίας και ανάπτυξης! Την αναγκαστική εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, προφανώς υιοθέτησε και σύσσωμη η ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα μας και παγκοσμίως!

Η τηλεκπαίδευση έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό, ειδικά όταν αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκε ακόμη και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες στις οποίες δεν ενδείκνυται η αποκλειστική χρήση αυτής –ιδίως στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά– και μετά στα γυμνάσια και τα λύκεια, με αποτέλεσμα να μπει μέσα σε όλα τα σπίτια!!!

Επιπρόσθετα, η αναγκαστική χρήση της τηλεκπαίδευσης ώθησε τους ειδικούς να προβούν σε βελτιώσεις αυτής, ώστε να γίνει πιο φιλική στους χρήστες και να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης, ώστε τα μικρότερα παιδιά να μπορούν να προσαρμοστούν και το κυριότερο να κερδίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό που δίνει ο «δάσκαλος» –ο οποίος διαπαιδαγωγεί με ποικίλους τρόπους από κοντά τα παιδιά, ασχολούμενος ομαδικά, αλλά και ατομικά με το κάθε παιδί, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του– με αποτέλεσμα να εξελιχθούν σε όλα τα επίπεδα, να διαμορφώσουν υγιείς προσωπικότητες και να αποκτήσουν ευρύτερη μόρφωση!

Μετά το τέλος της πανδημίας,  η τηλεκπαίδευση θα παραμείνει και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, είτε ως μεικτό σύστημα με τη διά ζώσης εκπαίδευση –ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και τον τομέα σπουδών– είτε αμιγώς ως τηλεκπαίδευση, ειδικά στη διά βίου εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες!

Στο θέμα αυτό θα συμβάλει και η εξέλιξη της τηλεκπαίδευσης εκεί που απαιτείται εργαστηριακή εκπαίδευση, με νέα ειδικά συστήματα τα οποία ήδη παρουσιάζονται, αλλά και χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις! Θα έρθει η στιγμή που οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται online με πολύ μεγάλη απόδοση και σε πολλές περιπτώσεις θα αντικαταστήσουν ακόμη και τις διά ζώσης εργαστηριακές ασκήσεις!

Πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Φυσικά, η πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, θα συνεχίσει να γίνεται σε φυσικούς εργασιακούς χώρους με την αποτελεσματική παρουσία του έμπειρου προσωπικού των χώρων αυτών, και αν αυτό είναι εφικτό, εν πολλοίς, να αντικατασταθεί με τη βοήθεια και εικονικών εταιρειών πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτύου, κάτι το οποίο πριν πολλά χρόνια χρησιμοποίησε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ διά ζώσης με τεράστια επιτυχία, συνδεδεμένος με ένα εξειδικευμένο ευρωπαϊκό σύστημα με ευρωπαϊκές εικονικές εταιρείες!

Το τεράστιο θετικό κέρδος της εξοικείωσης με την τηλεκπαίδευση, η οποία συνεχώς εξελίσσεται, είναι ότι μέσω αυτής θα εξυπηρετηθεί πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού -και κυρίως νέοι και παλιοί επαγγελματίες- όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι κλπ., στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν και θα έχουν ως αποτέλεσμα την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, χωρίς να μετακινούνται όταν βρίσκονται πολύ μακριά από τα εξειδικευμένα κέντρα εκπαίδευσης των μεγάλων πόλεων!

Αυτή η δυνατότητα κατάρτισης θα συμβάλει και στην ατομική εξέλιξη, και κυρίως στην αύξηση της αποδοτικότητας των ατομικών επιχειρήσεων και ευρύτερα όλου του επιχειρηματικού γίγνεσθαι! Ωστόσο, το πλέον θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα από τη χρήση της τηλεκπαίδευσης αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία αδυνατούν να μετακινηθούν για να παρευρεθούν με ευχέρεια σε εκπαιδευτικούς χώρους. Τα άτομα αυτά, πολλά εκ των οποίων δεν υστερούν σε τίποτα των άλλων, θα μπορούν να εκπαιδευτούν ή να μετεκπαιδευτούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, είτε σε ΙΕΚ, είτε σε Κολέγια, είτε σε Πανεπιστήμια, είτε σε κέντρα Διά Βίου Μάθησης!

Έχοντας και το τεράστιο παράδειγμα του μεγάλου επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο προσέφερε τόσα πολλά στην επιστήμη, υποχρεούμεθα να σκύψουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα άτομα αυτά που έχουν μεγάλες δυνατότητες!!

Απόλυτη όμως προτεραιότητα είναι να τελειώσει το συντομότερο αυτή η πρωτόγνωρη στα χρόνια μας πανδημία, η οποία -πέραν του αρνητικού οικονομικού αντίκτυπου- είχε σαν αποτέλεσμα και έναν τεράστιο αριθμό θανάτων με πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες… Τίμημα το οποίο με τίποτα δεν εξαγοράζεται, όμως η αναγκαστική αυτή θυσία απαιτείται να αξιοποιηθεί προς όφελος της ανθρωπότητας!!

 

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα