ΟΠΑΠ: Αποχώρησε ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την από 25.10.2013 λύση κοινή συναινέσει της συνεργασίας με τον κ. Βενετσάνο Ρογκάκο ως Γενικού Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Ρογκάκο για τις υπηρεσίες του.

Διαβάστε επίσης