ΟΠΑΠ: Αποχώρηση διευθυντή Σχέσεων με Μετόχους

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Κωνσταντίνος Σουλετσιώτης του Νικολάου, αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή Σχέσεων με Μετόχους στις 30/9/2013. Η εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Σουλετσιώτη για τις υπηρεσίες του και την πολύχρονη προσφορά του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Διαβάστε επίσης