ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Στο συν και με θετικές προοπτικές τα κέρδη και οι καταθέσεις

Ανοδικά τα νούμερα που κατέγραψε η συνεταιριστική τράπεζα το 2018

Καλά ήταν τα μαντάτα που ακολούθησαν τις πρόσφατες εργασίες της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας, αφού στις  οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάστηκαν για το έτος 2018 αποτυπώθηκε η ενίσχυση της κερδοφορίας και των καταθέσεων.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις της Παγκρήτιας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,69% σε σχέση με το 2017, ενώ το ποσοστό αύξησης των καταθέσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος ήταν της τάξης του 10,4%.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία προ φόρων της τράπεζας αυτή «σκαρφάλωσε» στα 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,31% σε σχέση με το 2017, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 10,50 εκατ. ευρώ, διατηρώντας περίπου σταθερή την τάση που έδειξε ο σχετικός δείκτης συγκριτικά με το 2017.

Εξάλλου, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Παγκρήτιας διαμορφώθηκε στο 14,03% (από 12,39% το 2017), υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο από τις εποπτικές αρχές όριο, ενώ το Ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 1,57 δισ. ευρώ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο  και οι στόχοι

Στο φλέγον ζήτημα των «κόκκινων» δανείων, οι οριστικές καθυστερήσεις ανήλθαν στο 23,5% του χαρτοφυλακίου των δανείων της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 70,8% από 59% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι στο α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Παγκρήτια παρουσιάζει κερδοφορία πριν από προβλέψεις, αποσβέσεις και φόρους ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αναδιαμόρφωση του δανειακού χαρτοφυλακίου της, δημιουργώντας νέα προϊόντα ρύθμισης. Ειδικότερα κατά το 2018 προχώρησε σε εγκρίσεις ρύθμισης σχεδόν 6.000 δανείων υπολοίπου άνω των 160 εκατ. ευρώ και σε υλοποιήσεις  ρυθμίσεων περίπου 1.200 δανείων επιχειρήσεων, ύψους πάνω από 37 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρησιακοί  στόχοι της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι εκ των πραγμάτων συνυφασμένοι όχι μόνο με τον αναπτυξιακό ρόλο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, αλλά και με τις «ντιρεκτίβες» των εποπτικών αρχών αναφορικά με την ανάγκη αποκλιμάκωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και παράλληλης προσαρμογής σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσμα, στους επιχειρησιακούς στόχους της Παγκρήτιας συμπεριλαμβάνεται η δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), η χορήγηση νέων δανείων ύψους €100.000.000 για το 2019, η διεύρυνση της καταθετικής βάσης, η αναδιάρθρωση του δικτύου της τράπεζας και η επέκτασή του σε νέες αγορές.

Αναβάθμιση από τη MOODYs

Ένα επιπρόσθετο αλλά αξιοσημείωτο γεγονός της περασμένης χρονιάς ήταν για την Παγκρήτια Τράπεζα το rating που έλαβε από τον διεθνή Οίκο αξιολόγησης Moody’s. Ειδικότερα η συνεταιριστική τράπεζα του νησιού αξιολογήθηκε με Caa2 (σ.σ. βαθμίδα αντίστοιχη με αυτή των συστημικών τραπεζών) με προοπτικές σταθερές, ενώ τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους ο ίδιος διεθνής οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές της Παγκρήτιας από σταθερές σε θετικές!

Μιλώντας για αναπτυξιακές προοπτικές, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Παγκρήτια Τράπεζα  έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα», προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Μέσω της «Παγκρήτιας Επιχειρηματικότητας», η τράπεζα προσφέρει, συγκεκριμένα, στους σύγχρονους επιχειρηματίες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό η Παγκρήτια συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από εθνικούς πόρους, όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Συγκρατημένη αισιοδοξία…

Στο παραπάνω μοτίβο των καλών νέων κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις/εισηγήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών της Παγκρήτιας Τράπεζα προς το Σώμα της Γ.Σ. του ιδρύματος. Ειδικότερα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της τράπεζας, Γιώργιος Κουρλετάκης, στάθηκε στη θετική τροχιά της οικονομίας μετά από μια πολυετή περίοδο ύφεσης, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Τουρισμού και της Μεταποιητικής Παραγωγής αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες σταθερότητας και ενίσχυσης της ελληνικής και ιδιαίτερα της κρητικής οικονομίας. Ο κ. Κουρλετάκης δεν παρέλειψε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει εύθραυστη, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αρνητικό ρυθμό και την αποταμιευτική ικανότητα να είναι μειωμένη.

Ως βασική πρόκληση του χρηματοπιστωτικού συστήματος επεσήμανε κι αυτός με τη σειρά του την αποτελεσματική διαχείριση των NPEs, χαρακτήρισε δε μεγάλο στοίχημα για τις τράπεζες την υποχρέωσή τους να επιτύχουν συγκεκριμένο στόχο, σε μονοψήφιο ποσοστό, μέχρι το 2021.

Από την πλευρά της, η ανώτερη γενική διευθύντρια της Παγκρήτιας Τράπεζας, Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, τόνισε την ανάγκη τής εκ νέου παρακολούθησης από τις τράπεζες της ανάπτυξης της οικονομίας, στηρίζοντας τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αφού κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση κερδοφορίας για τον κλάδο, που ούτως ή άλλως διατηρεί ως πρώτιστο στόχο την αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων.

 

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα