Πακιστανοί της Ευρώπης οι Έλληνες

Ασθμαίνοντας προσπαθεί η Ελλάδα να ακολουθήσει την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά στο ανά ώρα κόστος της εργασίας (μισθολογικό και μη μισθολογικό). Συγκεκριμένα, το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανήλθε το 2017 στα 14,5 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), τη στιγμή που στην Ευρωζώνη ήταν κατά μέσο όρο στα 30,3 ευρώ.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μικρότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία με 4,9 ευρώ, η Ρουμανία με 6,3 ευρώ, η Λιθουανία με 8 ευρώ, η Λετονία με 8,1 ευρώ, και η Ουγγαρία με 9,1 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην Ε.Ε. εμφάνισαν για το 2017 η Δανία με 42,5 ευρώ, το Βέλγιο με 39,6 ευρώ, το Λουξεμβούργο με 37,6 ευρώ, η Σουηδία με 36,6 ευρώ και η Γαλλία με 36 ευρώ.

Οι εν λόγω εκτιμήσεις της Eurostat προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατ’ ελάχιστον 10 εργαζόμενους, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το 2008 το ωριαίο κόστος της εργασίας κυμάνθηκε στα 16,8 ευρώ. Το 2015 είχε πέσει στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 ήταν στα 14,2 ευρώ. Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα) ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά μέσο όρο και στο σύνολο της Ευρωζώνης (25,9%).

Τέλος το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας στη χώρα μας ήταν στον βιομηχανικό τομέα με 15,3 ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στον τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρώ.

Πηγή: reporter.gr

Διαβάστε επίσης