Παρά τις περικοπές, δεν λέει να μειωθεί το ελληνικό χρέος

Μπορεί το ελληνικό δημόσιο χρέος να έχει υποστεί κατ’ ουσία δύο «κουρέματα», ωστόσο, το γ’ τρίμηνο του 2013 παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 18,4 δισ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2012.

Την ίδια ώρα, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ένδειξη αποτυχίας του προγράμματος που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις τα χρόνια του Μνημονίου -καθ’ υπόδειξη της τρόικας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το ύψος του δημόσιου χρέους Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 321,9 δισ. ευρώ, από 303,5 δισ. ευρώ που ήταν το Σεπτέμβριο του 2012. Στη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013, το δημόσιο χρέος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, καθώς από 321,4 δισ. ευρώ αυξήθηκε σε 321,9 δισ. ευρώ ή στο 175,9% του ΑΕΠ.

Πρέπει να σημειώσουμε, πως πρόκειται για το συνολικό δημόσιο χρέος, δηλαδή περιλαμβάνει και τα ομόλογα που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι δημόσιοι φορείς που αποτελούν το αποκαλούμενο ενδοκυβερνητικό χρέος. Αυτό σημαίνει πως το χρέος Γενικής Κυβέρνησης, που αποτελεί και το δείκτη παρακολούθησης από την τρόικα και τις αγορές, είναι χαμηλότερο, δεδομένου πως για τον προσδιορισμό του αφαιρείται η αξία των ομολόγων που κατέχουν δημόσιοι φορείς. Από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει επίσης πως τα διαθέσιμα του Δημοσίου στο τέλος του Σεπτεμβρίου ήταν στο ποσό των 7,5 δισ. ευρώ, από 4,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί δύο «haircut»: το PSI του Μαρτίου 2012, όταν και διαγράφηκε χρέος ύψους 106 δισ. ευρώ, και την επαναγορά των ομολόγων το Δεκέμβριο του 2012, όταν διαγράφηκε χρέος ύψους 20,6 δισ. ευρώ, αλλά το πρόβλημα παραμένει οξύ και άλυτο.

Διαβάστε επίσης