Πλαστή η ενημερότητα του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Έρχεται βαριά καμπάνα που αρχίζει από αφαίρεση έξι βαθμών μέχρι υποβιβασμό