Δεν αποτελεί είδηση ούτε αποκάλυψη της πυρίτιδας ότι το σακούλι των δημοσίων εσόδων γεμίζει με τα… φορο-φασούλια των φορολογούμενων. Είναι, ωστόσο, αξιοσημείωτο πως παρά το γεγονός ότι και το 2021 ήταν μία πανδημική χρονιά, εντούτοις τα στοιχεία δείχνουν αυξημένες χρηματοροές στον κρατικό κορβανά προερχόμενες από συγκεκριμένους φορολογικούς κωδικούς που ξεπέρασαν σε απόδοση τη στοχοθεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 48.126 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,266 δισ. ευρώ (σ.σ. στην πραγματικότητα είναι ακόμη περισσότερο αυξημένα αν ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας) ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα, στο εξεταζόμενο διάστημα ως λοκομοτίβες της αύξησης των κρατικών εσόδων λειτούργησαν:

1] Ο ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,8%.

2] Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 337 εκατ. ευρώ ή 2,3%.

3] Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

4] Ο ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ ή 4,2%.

5] Οι φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 11,2%.

6] Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

7] Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,1%.

8] Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 11,4%.

9] Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 103 εκατ. ευρώ ή 4%, με τον ΕΝΦΙΑ να «συνεισφέρει» περί τα 100 εκατ. ευρώ ή 4%.

10] Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,9%.

11] Ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν τα φυσικά πρόσωπα κατά 521 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

12] Ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν τα νομικά πρόσωπα κατά 207 εκατ. ευρώ ή 6,5%.

13] Οι φόροι κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ ή 8,5%.

14] Οι μεταβιβάσεις κατά 513 εκατ. ευρώ ή 6,3%.

15] Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

Αθροιστικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 54.878 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,458 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Η παραπάνω αύξηση οφείλεται πρωτίστως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα, παρά το γεγονός ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022.

Το… χεράκι τους στην αύξηση έβαλαν εξάλλου και τα 644 εκατ. ευρώ που η Ελλάδα εισέπραξε τον περασμένο Δεκέμβριο, ποσού που αφορά έσοδα από ANFA’s (σ.σ. η συμφωνία Agreement on Net Financial Assets που αφορά τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και το οποίο δεν είχε προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Τέλος, τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59.981 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.901 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Οι… μετεξετασταίοι των φόρων

Στον αντίποδα των φόρων που υπεραπόδωσαν, βασικές κατηγορίες φόρων είχαν μειωμένη «επίδοση» και έμειναν πίσω από τους προϋπολογισμένους στόχους του ΥΠ.ΟΙΚ. στο δωδεκάμηνο 2021. Συγκεκριμένα:

1] Ο ΕΦΚ καπνικών προϊόντων απέφερε πέρσι στο Δημόσιο 17 εκατ. ευρώ λιγότερα έσοδα (-0,8%).

β)Οι λοιποί τρέχοντες φόροι μειώθηκαν κατά 271 εκατ. ευρώ ή 9,9% εκ των οποίων οι φόροι οχημάτων κατά 307 εκατ. ευρώ ή 17,6%.

γ) Οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 85%.

Μειωμένα κατά 224 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 4.793 εκατ. ευρώ ήταν, επίσης, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανερχόμενα σε 4.569 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.103 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.660 εκατ. ευρώ).