Πώληση της ΔΕΗ σε τρία… ημίχρονα και μέχρι το 2016

Σε τρία στάδια, που αφορούν κατά πρώτον τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, κατά δεύτερον τη δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού που θα αποκρατικοποιηθεί, και εν συνεχεία την πώληση σε ιδιώτες της μητρικής εταιρείας, θα προχωρήσει σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο η πώληση της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα πρώτα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα η παραπάνω διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 και με βάση το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα της εβδομάδας το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα παραχωρηθεί μέρος τόσο των μονάδων όσο και του πελατολόγιου της Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Ειδικότερα το επιχειρηματικό πλάνο του υπουργείου περιλαμβάνει αναλυτικά τα βήματα:

1] Διαχωρισμό και αποκρατικοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), με τελική κατάληξη την ολοκληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τα δίκτυα μεταφοράς: Το συγκεκριμένο στάδιο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και προβλέπει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την οποία θα εκχωρηθεί έως το 49% των μετοχών και η διοίκηση της εταιρείας. Σε δεύτερο χρόνο που τοποθετείται το δεύτερο τρίμηνο του 2014, ο ως άνω επενδυτής έχει τη συμβατική υποχρέωση απόκτησης ενός επιπλέον ποσοστού, τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, με πρόβλεψη για διατήρηση ποσοστού καταστατικής μειοψηφίας από το Δημόσιο. Στόχος είναι το Δημόσιο να έχει τέτοιο ποσοστό που να του κατοχυρώνει καταστατική μειοψηφία, δηλαδή 34% που μπορεί να μπλοκάρει κάθε ανεπιθύμητη απόφαση. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι προσφορές που θα κατατεθούν εξ αρχής από τους ενδιαφερόμενους θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις.

2] Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού: Στόχος είναι να δημιουργηθεί βιώσιμη ανταγωνιστική νέα εταιρεία στην οποία θα δοθεί περίπου το 30% του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και νέων μονάδων, καθώς και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας της ΔΕΗ. Θα περιλαμβάνει δηλαδή λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές και μονάδες φυσικού αερίου καθώς και ορυχεία λιγνίτη. Το ακριβές παραγωγικό θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση με την Κομισιόν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, υπολογίζεται ωστόσο να μεταφερθούν 1.400 μεγαβάτ λιγνιτικών, 500 υδροηλεκτρικής και 500 μεγαβάτ μονάδων φυσικού αερίου. Ο διαγωνισμός για την πώληση της μικρής ΔΕΗ θα γίνει με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ. Η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες), ενώ θα αναλάβει αναλογικά και μέρος του χρέους της ΔΕΗ.
Η ολοκλήρωση των ενεργειών θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα ακολουθήσει αμέσως η έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

3] Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ: Προβλέπεται η διάθεση σε στρατηγικό επενδυτή του 17% των μετοχών της εταιρείας από το 51% που κατέχει το Δημόσιο και έχουν ήδη μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015, ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Ο υποψήφιος επενδυτής…

Όπως είναι φυσικό, στο κυβερνητικό σχέδιο που παρουσιάστηκε δεν υπάρχει εκτίμηση ούτε για το ύψος ούτε για τον χρονικό ορίζοντα του τιμήματος που θα μπει στα δημόσια ταμεία από την πώληση της ΔΕΗ. Αυτό που εξηγούν κύκλοι του Μαξίμου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση και ότι το πρώτο ζητούμενο είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, το ποιος θα είναι ο υποψήφιος επενδυτής, οι γνωρίζοντες κάνουν λόγο για μεγάλα επιχειρηματικά ονόματα όχι μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Για παράδειγμα, πολλοί είναι εκείνοι που με αφορμή το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά στην Κίνα ισχυρίζονται ότι επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ δεν αποκλείεται να προκύψει και από κινεζικά επιχειρηματικά σχήματα.

…και τα «αγκάθια»

Τα προβλήματα που έχει να επιλύσει το κυβερνητικό επιτελείο –όσο είναι καιρός– είναι δύο ειδών και είναι αλληλοσυνδεόμενα: ο κοινωνικός ρόλος της ΔΕΗ και το ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η ΔΕΗ δεν είναι μια οποιαδήποτε κρατική επιχείρηση που βγαίνει προς ιδιωτικοποίηση και το προϊόν που παράγει –το ηλεκτρικό ρεύμα– αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό. Επομένως, πριν περάσει στα χέρια ιδιωτών, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι από τη μονοπωλιακού χαρακτήρα ΔΕΗ δεν θα περάσουμε σε ένα μονοπώλιο ιδιώτη.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν αυτή τη σημαντική παράμετρο και θέλουν να ανοίξει η αγορά και να λειτουργήσει ο πραγματικός ανταγωνισμός που θα λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή. Χρησιμοποιούν μάλιστα το παράδειγμα του πώς ο υγιής ανταγωνισμός βελτίωσε τις υπηρεσίες και μείωσε τις τιμές στον κλάδο της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και των τηλεπικοινωνιών γενικότερα. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουν την πρόνοια του σχεδίου να κρατήσει το ελληνικό κράτος ένα τέτοιο ποσοστό που να του κατοχυρώνει καταστατική μειοψηφία, δηλαδή 34% που μπορεί να μπλοκάρει κάθε ανεπιθύμητη απόφαση.
Επιπρόσθετα στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η χρονική περίοδος των δυόμισι ετών που μεσολαβούν μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης στην ελεύθερη αγορά είναι επαρκές διάστημα για να υπάρξουν οι απαραίτητες προβλέψεις και για να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες, που στενάζουν από την οικονομική κρίση. Επί του προκειμένου, αξίζει να σημειωθεί ότι ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει ο αριθμός των καταναλωτών που αιτούνται να υπαχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις των καταναλωτών ανήλθαν ήδη σε 552.223 από το 2011 που εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό για πρώτη φορά. Μάλιστα από τις 552.223 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί οι 401.064, ενώ οι 181.468 αφορούν το έτος 2013 και από αυτές έχουν εγκριθεί 123.937, ποσοστό περίπου 68%.

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
«Δεν θα γίνουν απολύσεις»

Τη διαβεβαίωση ότι οι όποιες αλλαγές στη ΔΕΗ θα κατοχυρώνουν τους εργαζομένους στην επιχείρηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου. Μιλώντας σε αρκετά ΜΜΕ με αφορμή την παρουσίαση του σχεδίου αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ, ο κ. Κεδίκογλου ανέφερε ότι «υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα προσωπικού», καθώς ένα τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα καθετοποιημένη εταιρεία που θα δημιουργηθεί.
Η δε «μέριμνα» συνίσταται στο γεγονός ότι θα γίνει διάλογος, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες προβλέψεις, θα υπάρξουν οι κατοχυρώσεις για το προσωπικό, διαβεβαιώνοντας δημοσίως ότι «δεν θα γίνουν απολύσεις».

Επιστολή στον Ματίας Μορς για τη ΔΕΗ

Σε επιστολή τους προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα Ματίας Μορς, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ασημάκης Παπαγεωργίου χαρακτηρίζουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ως «πολύ σημαντικό βήμα» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με την επιστολή, ο πλήρης διαχωρισμός των δικτύων μεταφοράς από τη ΔΕΗ θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία του Διαχειριστή των Δικτύων (ΑΔΜΗΕ) και κατ’ επέκταση περισσότερες επενδύσεις στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των νησιών. Τονίζεται επίσης ότι η «μικρή ΔΕΗ» που θα δημιουργηθεί με την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής θα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις τη ΔΕΗ, ενώ η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στη μητρική εταιρεία θα αποφέρει σημαντικά έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο. Στην επιστολή καταγράφεται, τέλος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των τριών σκελών του σχεδίου, το οποίο θα παρουσιαστεί και στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης