ΠΟΜΙΔΑ: Γιατί είναι αντιαναπτυξιακή και εικονική η «μείωση» του ΕΝΦΙΑ

Toυς λόγους που η μείωση του ΕΝΦΙΑ (με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή)  είναι αντιαναπτυξιακή και εικονική εξηγεί η ΠΌΜΙΔΑ προσθέτοντας μάλιστα ότι οι όποιες ελαφρύνσεις θα εξανεμισθούν με τις προγραμματισμένες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών το 2019 και το 2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ με αφορμή τη σχετική τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ που κατατέθηκε στη Βουλή, ισχύουν τα εξής:

1. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2019 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2016, 2017 και 2018) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

2. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ, που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ.

Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ότι συνεχίζεται το απαράδεκτο αφορολόγητο καθεστώς της συχνά τεράστιας αξίας εκτός σχεδίου γης, που για χάρη της θυσιάστηκε και ουσιαστικά καταστράφηκε η αστική ιδιοκτησία μέσω της διπλής φορολόγησής της με κύριο και συμπληρωματικό φόρο.

Επίσης εισάγεται «επιδοματικού» χαρακτήρα δήθεν «μείωση» του ΕΝΦΙΑ, η οποία έχει έχει τα εξής τρία χαρακτηριστικά:

Διαβάστε επίσης