Πόσα χρωστούν οι μεγαλοοφειλέτες στην Εφορία

Περισσότερα από 855.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση ποσά μέχρι 50 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι αυτοί καλύπτουν περίπου το 1/5 του συνόλου των οφειλετών.

Εξ αυτών, μάλιστα, περίπου 267.000 χρωστούν ποσά μικρότερα από 1 ευρώ! Στον αντίποδα, 8.400 φυσικά και νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν μόλις στο 0,2% του συνόλου των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης χρωστούν συνολικά 86,59 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτονται σε ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση «Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή» για την πορεία των δημοσίων οικονομικών. Στο κεφάλαιο αυτό στο οποίο γίνεται παρουσίαση των εξελίξεων που αφορούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές επισημαίνεται, ειδικότερα, μεταξύ άλλων ότι:

Tο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση στο τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 108,1 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 2,49 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν εντός του 2020 ανήλθαν σε 7,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ετήσια βάση κατά 888,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ετήσιες εισπράξεις επί των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών μειώθηκαν το 2020 κατά 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Η μείωση των δύο αυτών μεγεθών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, κατά 2,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με το τέλος του 2019 πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών αυξήθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ και ανήλθε σε 86,59 δισ. ευρώ ή σε 80,1% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, ενώ ο αριθμός των οφειλετών σημείωσε αύξηση κατά 205 πρόσωπα, φθάνοντας τα 8.400 ή το 0,2% του συνόλου των οφειλετών.

Στην αύξηση αυτή σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους σε αυτήν την κατηγορία οφειλής άγγιξε στο τέλος του 2020 τα 62,9 δισ. ευρώ! Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.119, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 132 νομικά πρόσωπα.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 παρατηρείται μείωση κατά 23.691 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να έχει διαμορφωθεί στους 4.045.217 οφειλέτες.

Ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση μικρότερα από 50 ευρώ ανήλθε σε 855.904 στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας σημαντική μείωση κατά 85.039 οφειλέτες, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οι μικροοφειλέτες αυτής της κατηγορίας καλύπτουν το 21,15% του συνόλου των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης.
Από το σύνολο των 855.904 οφειλετών με χρέη κάτω των 50 ευρώ, 266.932 χρωστούν ποσά χαμηλότερα του … 1 ευρώ! Ο αριθμός των «οφειλετών» αυτών μειώθηκε κατά 90.418 πρόσωπα μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2019 και του τελευταίου τριμήνου του 2020, λόγω πολλών διαγραφών στις οποίες προέβη η Α.Α.Δ.Ε..

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 44 του φορολογικού νόμου 4646/2019, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1-2020, το τέταρτο τρίμηνο του 2020 διαγράφηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. οφειλές μέχρι του ποσού του 10 ευρώ προς τη Φορολογική Διοίκηση, τις οποίες «χρωστούσαν» 118.906 οφειλέτες.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα