«Πράσινο φως» για την πώληση ποσοστού 66% του ΔΕΣΦΑ

Την αποδοχή της προσφοράς ύψους 535 εκατ. ευρώ της κοινοπραξίας των εταιρειών SnamS.p.A., EnagásInternacional S.L.U. και Fluxys S.A. για την πώληση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (35% συμμετοχή της ΕΛΠΕ και 31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ), αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Τα ΕΛΠΕ από την πώληση θα εισπράξουν 283,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 14 Μαΐου 2018 για την έγκριση της ανωτέρω συναλλαγής, που απαιτείται κατά το νόμο. Σημειώνεται ότι, η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

[Η τράπεζα Barclays Bank PLC είχε ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου της Εταιρείας, ενώ η δικηγορική εταιρεία CliffordChance ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Εταιρείας επί θεμάτων Ευρωπαϊκού Δικαίου στη συναλλαγή.]

Διαβάστε επίσης