Πρόεδρος της Επιτροπής Επιθεώρησης της ΕΚΤ ο Γιάννης Στουρνάρας

Νέα καθήκοντα του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος

Νέα καθήκοντα αναλαμβάνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στο εσωτερικό της ΕΚΤ, καθώς ανέλαβε τα ηνία του Προέδρου της Επιτροπής Επιθεώρησης (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας διαδέχεται στη θέση αυτή τον Ewald Nowotny, πρώην Διοικητή της Oesterreichische Nationalbank. Υπενθυμίζεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Επιθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2018.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επιθεώρησης περιλαμβάνεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και κώδικες συμπεριφοράς του Ευρωσυστήματος, η επίβλεψη των εσωτερικών ελέγχων και η άσκηση των λειτουργιών επιθεώρησης.

 

Διαβάστε επίσης