Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ για δημοσιογράφους

Το project υλοποιείται σε συνεργασία με το ΑΠΕ και έχει τίτλο «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία»

Στη Θεσσαλονίκη υλοποιείται το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το ΑΠΕ, διάρκειας 380 ωρών, με τίτλο «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία».

Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 25 καταρτιζόμενοι, εκ των οποίων 20 δημοσιογράφοι απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) και πέντε δημοσιογράφοι απόφοιτοι ΙΕΚ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άνεργοι δημοσιογράφοι, απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ως την Tετάρτη 18/9/2019. Η πρακτική άσκηση θα γίνει στο ΑΠΕ.

 

Διαβάστε επίσης