Προοπτική δουλειάς για 10.000 ανέργους

Με στόχο τη συντεταγμένη είσοδο νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά θα καταλήγει στην πρόσληψή τους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα στον τουριστικό κλάδο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασαν την Πέμπτη πρόγραμμα δημιουργίας 10.000 θέσεων στον Τουρισμό.

Από το σύνολο των 10.000 ανέργων που θα ενταχθούν στην παραπάνω δράση, οι 2.000 υποψήφιοι θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δέσμη δε των παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά:

1. Από πλευράς συνδικαιούχων:
α) Υπηρεσίες αναφορικά με τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
β) Υπηρεσίες εποπτείας και συντονισμού των εποπτών πρακτικής.

2. Από πλευράς παρόχων κατάρτισης:
α) Υπηρεσίες για την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.
β) Επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής

– Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων».

Επί του διαδικαστικού, κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 ετών» ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον προϋπολογισμό των 39 εκατ. ευρώ, το ποσό των 19.871.682 ευρώ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 17.085.965 ευρώ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 2.042.353 ευρώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Την υλοποίησή της αναλαμβάνουν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/10/2014.

Κατηγορίες επιχειρήσεων που θα απορροφήσουν τους ανέργους

Οι επιχειρήσεις που προβλέπεται να απορροφήσουν τους 10.000 ανέργους δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα στον τουριστικό κλάδο και ως τέτοιες αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα