Πρωτιά για τη Μαρινόπουλος Α.Ε.

Οι διακρίσεις για την Μαρινόπουλος Α.Ε. συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς η εταιρεία κατέκτησε την πρωτιά , από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, στη σχετική αξιολόγηση μεταξύ 16 ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1996 με αντικείμενο την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών γύρω από τους κινδύνους που ενέχει η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου και απώτερο σκοπό την πάταξή της.

Ειδικότερα, η Μαρινόπουλος Α.Ε. βαθμολογήθηκε σε διάφορα επίπεδα της εταιρικής διακυβέρνησης στα οποία περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας, οι ενδοεταιρικές δράσεις καταπολέμησης της διαφθοράς καθώς επίσης και η συμμόρφωση με τους σχετικού νόμους.

«Είναι μία ουσιαστική διάκριση που επιβραβεύει την προσπάθεια που κάνουμε από την ίδρυσή μας να μην είμαστε απλά μια κυρίαρχη επιτυχημένη επιχείρηση, αλλά και θεματοφύλακας της εταιρικής υπευθυνότητας, έχοντας ενσωματώσει σειρά μέτρων που προστατεύουν τη Μαρινόπουλος Α.Ε., τους συνεργάτες και τους πελάτες της από αθέμιτες πρακτικές» τόνισε ο κ. Jerome Loubere Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρινόπουλος Α.Ε.

 

 

 

Διαβάστε επίσης