Σε εστίαση και λιανεμπόριο οι νέες επιχειρήσεις. μικρές και ατομικές

Την ώρα που 250.000 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο από το 2008 μέχρι σήμερα οι νεοεισερχόμενοι στο επιχειρείν επιλέγουν ως «γραμμή άμυνας» στην ανεργία τους κλάδους εστίασης και λιανικού εμπορίου. Τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών δείχνουν θετικό μεν το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων ωστόσο οι περισσότερες που ανοίγουν είναι πολύ μικρές, κυρίως ατομικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά τον Φεβρουάριο του 2018 έγιναν 688 εγγραφές και 335 διαγραφές επιχειρήσεων. Ένα μήνα πριν, τον Ιανουάριο του 2018, οι εγγραφές ήταν 570 και οι διαγραφές 478, ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 οι εγγραφές ανέρχονταν σε 580 και οι διαγραφές σε 510.

Να σημειωθεί ότι η αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο του 2018 συμπίπτει με το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου, στην οποία επενδύουν πολλές από τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις – ειδικά στους τομείς της εστίασης και του λιανικού εμπορίου.

Το 67,73% των εγγραφών τον Φεβρουάριο του 2018 αφορούν σε ατομικές επιχειρήσεις, το 14% Ι.ΚΕ. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) και ακολουθούν οι Ετερόρρυθμες και οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, με ποσοστό 10,03% και 8,14%, αντίστοιχα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη «διάρκεια ζωής» των επιχειρήσεων που εγγράφονται, καθώς το 2017 φαίνεται ότι σημειώθηκαν οι λιγότερες διαγραφές (9,55%). Υπενθυμίζεται ότι το 2016 ήταν 11,94% το ποσοστό.

Όπως σημειώνει το επιμελητήριο, σε ό,τι αφορά τις διαγραφές μπορεί ο αριθμός τους να καταγράφεται αρκετά μικρότερος το 2018 συγκριτικά με το 2008, θα πρέπει, ωστόσο, να συνυπολογιστεί ότι στη διάρκεια της κρίσης – από το 2008 έως και σήμερα- έχουν βάλει λουκέτο περίπου 250.000 επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν επίσης πάρα πολλές επιχειρήσεις που λόγω υπερχρέωσης αδυνατούν να κλείσουν και παραμένουν εγγεγραμμένες στα μητρώα του επιμελητηρίου.

Συγκρίνοντας, τέλος, τα στοιχεία με εκείνα του Φεβρουαρίου του 2008, είναι φανερό ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση να καλυφθεί στο επίπεδο των εγγραφών, που τον Φεβρουάριο του 2008 ανέρχονταν σε 1.041 και τον Φεβρουάριο του 2018 σε 688.

Διαβάστε επίσης