Σε ιδιώτες εκτιμητές οι νέες αντικειμενικές αξίες

Mε τροπολογία που κατατέθηκε χθες, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα ανατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών σε ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων,ξηλώνοντας τις επιτροπές που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος.

Ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε πως σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα συστήνεται επταμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έναν μηχανικό της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.  Προφανής ήταν η πρόθεση να στελεχώσουν αυτές τις επιτροπές άνθρωποι της αγοράς.

Υπάρχει και δεύτερη αλλαγή, που αφορά στη Δευτεροβάθμια Τριμελή επιτροπή, η οποία παρεμβαίνει, όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι νέες Τιμές Ζώνης. Πρόεδρος της Επιτροπής θα εξακολουθήσει να τοποθετείται πάρεδρος του ΝΣΚ, ωστόσο τα μέλη γίνονται πιο «πολιτικά» πρόσωπα και συγκεκριμένα οι επικεφαλής της αρμόδιας Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ενώ ο νόμος του 2017 προέβλεπε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η σύσταση εξαμελούς επιτροπής σε κάθε Περιφέρεια, η οποία θα εισηγείται τους συντελεστές αυξομείωσης (συντελεστές εμπορικότητας), τη διαμόρφωση των Ζωνών άρα και αλλαγές σε αυτές, καθώς και τις Ζώνες που πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα.

Διαβάστε επίσης