Σκευωρία Novartis: Βγαίνουν οι κουκούλες – Ανοίγουν στόματα…

Στην Ευελπίδων ως κατηγορούμενη πλέον –αναμένεται η έκδοση βουλεύματος– η κα Τουλουπάκη, ενώ σειρά παίρνουν οι «κουκουλοφόροι» μάρτυρες Σαράφης και Κελέση, την «κουκούλα» των οποίων αναμένεται να βγάλει η διάδοχος του Μπρακουμάτσου, αντιεισαγγελέας ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη 

Η δικαστική έρευνα για τη σκευωρία της Novartis, μετά την άσκηση δίωξης της κας Τουλουπάκη, κατόπιν παραγγελίας του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευ. Ζαχαρή, και την ανάθεση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σε 5μελές Δικαστικό Συμβούλιο που εξελέγη με κλήρωση την Πέμπτη  30/7, παίρνει πλέον μια άλλη μορφή.

Κύρια πρόσωπα από τα οποία θα αναζητηθούν στοιχεία είναι οι αναφερόμενοι στο πόρισμα Ζαχαρή, αλλά και στο πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής ως «προστατευόμενοι» μάρτυρες και «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» οι με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Όπως είναι γνωστό, μετά από έγγραφη «ομολογία» της κας Τουλουπάκη, τα πραγματικά ονόματα των δύο προαναφερομένων μαρτύρων είναι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη.

Μέχρι σήμερα λόγω της απίστευτης –και ποινικώς κολάσιμης– απραξίας του πρώην επόπτη της ανάκρισης –συνταξιοδοτήθηκε στις 30/6/2020– Παναγιώτη Μπρακουμάτσου, οι εν λόγω μάρτυρες δεν είχαν κληθεί να καταθέσουν με τα πραγματικά τους ονόματα, ώστε να υποστούν τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για ένορκες καταθέσεις με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία. Κι αυτό επειδή η ψευδεπίγραφη υπαγωγή τους στην κατηγορία των «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος», παρά τη σαφή παραβίαση των προϋποθέσεων που είχε θέσει ο νομοθέτης για την υπαγωγή τους σ’ αυτήν, επέτρεπε να αποδίδουν ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος των δέκα πολιτικών, χωρίς ποτέ να δώσουν λόγο για τις ποινικά κολάσιμες πράξεις τους.

Η έρευνα όμως της σκευωρίας Novartis του Ευ. Ζαχαρή με πλήρη ανάλυση και με ακράδαντα στοιχεία δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία ότι οι εν λόγω μάρτυρες, παρανόμως και με σαφή πρόφαση να ενοχοποιήσουν πολιτικά πρόσωπα, απέκτησαν την ιδιότητα του «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος».

Η νέα επόπτης της έρευνας για τη Novartis, αντεισαγγελέας ΑΠ, κα Γεωργία Αδειλίνη, αναμένεται να αναζητήσει τα στοιχεία που προαναφέραμε και να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό των δύο μαρτύρων, ως επώνυμοι πλέον μάρτυρες, να καταθέσουν τα όσα γνωρίζουν, πρόσωπο με πρόσωπο, ενώπιον των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, και αργότερα από το βήμα του μάρτυρος –ίσως και από τα έδρανα του εδωλίου– ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Είναι βέβαιο ότι οι μέχρι σήμερα «προστατευόμενοι» μάρτυρες και «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», υπό το βάρος των τεραστίων ποινικών ευθυνών τους –υπενθυμίζουμε ότι ο διαπρεπής συνταγματολόγος κ. Ευ. Βενιζέλος χαρακτήρισε τη «συνεργασία» των εν λόγω μαρτύρων με τους εισαγγελείς Διαφθοράς ως «σκευωρία για την κατάληψη του Πολιτεύματος»–, θα αναγκαστούν να αποκαλύψουν τα ονόματα όλων εκείνων που τους πίεσαν να καταλογίσουν στα δέκα πολιτικά  πρόσωπα ανυπόστατες πράξεις και κατηγορίες.

Παραθέτουμε αυτούσιο το εδάφιο που αφορά στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος του εισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελου Ζαχαρή:

«Είναι αυτονόητο ότι οι πράξεις των εισαγγελέων, με τις οποίες τίθενται υπό προστασία οι μάρτυρες, δεν είναι απόρρητα έγγραφα. Είναι έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στη δικογραφία και να συνοδεύουν τις καταθέσεις των υπό προστασία μαρτύρων, χωρίς βεβαίως να αναγράφονται σε αυτές τα αληθή στοιχεία ταυτότητας των μαρτύρων αυτών.

Όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στις καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων, αυτοί, κατά τον χρόνο που έδωσαν τις καταθέσεις τους, χαρακτηρίσθηκαν απλώς ως «μάρτυρες υπό προστασία», με διατάξεις του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 2928/2001, χωρίς συγχρόνως να έχουν χαρακτηρισθεί και ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», ήτοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία των προσώπων της παρ. 7 του αρθρ. 9 Ν. 2928/2001, που προστέθηκε με τον Ν. 4254/2014.

Επομένως, κατά τον χρόνο που κατέθεσαν απολάμβαναν μόνο την προστασία που προβλέπει το άρθρ. 9 παρ. 1-2 Ν. 2928/2001, όχι όμως και την υπό του άρθρ. 45Β ΚΠΔ προστασία, δηλαδή τη δυνατότητα οριστικής αποχής από τη δίωξή τους για τα αδικήματα, μεταξύ άλλων, της ψευδορκίας και συκοφαντικής δυσφημίσεως.

Ο αντεισαγγελάς ΑΠ, που εποπτεύει και συντονίζει το έργο των εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς εκ των υστέρων, και αφού οι καταθέσεις των τριών υπό προστασία μαρτύρων είχαν διαβιβασθεί στη Βουλή και δη την 09.02.2018, εξέδωσε Διάταξη υπ’ αριθ. 3/2018, με την οποία αφήνεται να εννοηθεί ότι οι τρεις «υπό προστασία μάρτυρες» χαρακτηρίσθηκαν και ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».

Όμως, η Διάταξη αυτή του ΑντΕισΑΠ καλύπτει τους τρεις μάρτυρες ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος» για όποιες καταθέσεις δώσουν ενδεχομένως στο μέλλον, όχι όμως και για τις καταθέσεις που έδωσαν πριν από την έκδοση της ανωτέρω Διατάξεως την 09.02.2018, και οι οποίες μετά τη διαβίβασή τους στη Βουλή είχαν εκφύγει, σε σχέση προς τους πρωθυπουργούς και υπουργούς, της αρμοδιότητας της εισαγγελέως Διαφθοράς. Αυτά δε, και υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως εκδοθεί και Διάταξη της εισαγγελέως εγκλημάτων Διαφθοράς, με την οποία να χαρακτηρίζονται ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», την οποία και να έχει εγκρίνει ο ΑντΕισΑΠ. Εάν ο ΑντΕισΑΠ έχει εγκρίνει τις διατάξεις με αριθμούς 12/2017, 13/2017 και 1/2018 του ΕισΠλημΑθηνών που αναφέρονται στις καταθέσεις των τριών «υπό προστασία μαρτύρων», τότε δεν θα έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρ. 45Β του ΚΠΔ με συνέπεια να μην έχουν την, υπό του άρθρ. αυτού, προστασία και για τις καταθέσεις που ενδεχομένως θα έχουν δώσει μετά την 09.02.2018.

Τα ως άνω εκτεθέντα σημαίνουν ότι οι τρεις «υπό προστασία μάρτυρες», για τις καταθέσεις που έδωσαν μέχρι την 09.02.2018 οπωσδήποτε δεν έχουν την υπό του άρθρου 45Β του ΚΠΔ, προστασία.

Η παροχή προστασίας σε μάρτυρες αφορά κυρίως και προεχόντως σε υποθέσεις τρομοκρατίας και του υποκόσμου, όπου πράγματι μπορεί να λάβει χώρα πιθανή αντεκδίκηση ή εκφοβισμός. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα που έλαβαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνώση για τη διάπραξη ενός σοβαρού εγκλήματος και για τα οποία πιθανολογείται βάσιμα ότι υπάρχει κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης ή αχρήστευσής τους από την πλευρά του δράστη του εγκλήματος.

Τούτο όμως δεν μπορεί να ισχύσει για μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία αποτελούν δύο από τους τρεις πυλώνες της Δημοκρατίας και δεν μπορεί να αφήνονται σκιές ταυτίσεώς τους με το οργανωμένο έγκλημα. Όσοι έχουν στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων (υπουργών, βουλευτών) οφείλουν να τα συνεισφέρουν στη Δικαιοσύνη επωνύμως με τις υπάρχουσες δικονομικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις, η δε προστασία τους απόκειται μόνο στη Δικαιοσύνη και την έννομη τάξη ευρύτερα.

Τα ανωτέρω περαιτέρω σημαίνουν ότι δεν συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις να τεθούν οι «μάρτυρες υπό προστασία» με τη μορφή της ανωνυμίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από έγγραφα, στοιχεία της δικογραφίας (βλ. υπ’ αριθ. Πρωτ. 3700/8-10-2019 έγγραφο Εισαγγελίας Διαφθοράς Αθηνών, το από 10-09-2019 υπόμνημα του Αντώνη Σαμαρά, σελ. 22 επομ.), οι προστατευόμενοι μάρτυρες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση έχουν καταθέσει επανειλημμένα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ σχετικά με την εταιρεία Novartis Hellas, με διαφαινόμενη στόχευση εξυπηρέτησης ιδιοτελών σκοπών τους και ειδικότερα με την υπαγωγή τους στο καθεστώς των «προστατευομένων μαρτύρων» και ακολούθως «μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος» και τη συνδρομή τους στην αποκάλυψη αξιόποινων και εκνόμων δραστηριοτήτων των στελεχών της άνω εταιρείας, αποσκοπούσαν στην είσπραξη σοβαρής χρηματικής αποζημιώσεως, που δικαιούνται στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 10 έως 30% του επιβαλλομένου στην παραβατική εταιρεία προστίμου, ήτοι υπήχθησαν στο άνω καθεστώς κατά σαφή παράβαση του προϊσχύσαντος άρθρ. 45Β ΚΠΔ και ήδη άρθρ. 47 νέου ΚΠΔ. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η διενεργούμενη από τις Αμερικανικές Αρχές έρευνα περί την υπόθεση Novartis δεν έχει εισφέρει έως σήμερα στην Εισαγγελία Διαφθοράς κάποια ουσιαστική απόδειξη για την εμπλοκή των δέκα πολιτικών προσώπων. Σοβαρά ερωτηματικά επίσης προκύπτουν από την προτίμησή τους να απευθυνθούν το πρώτον προς τις Αμερικανικές Αρχές και όχι της πατρίδας τους, και το γεγονός τούτο θέτει σε έντονη δοκιμασία την αξιοπιστία τους εν συνόλω. Αν είχαν πραγματικά ενδιαφέρον για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, ευλόγως θα προσέφευγαν πρωτίστως και οικειοθελώς στις αρχές της πατρίδας τους.

Ακολούθως, όχι οι ίδιοι όπως τέλος πάντων όφειλαν, αλλά οι αμερικανικές αρχές γνωστοποίησαν στους εισαγγελείς Διαφθοράς στην Αθήνα ότι γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση Novartis και μπορεί να αξιοποιηθεί η μαρτυρία τους. Τούτο δεν γίνεται σε επίσημο έγγραφο των αμερικανικών αρχών, ούτε στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής. Γίνεται με πληροφοριακό σημείωμα, γεγονός που δεν προσδίδει αποδεικτική βαρύτητα ούτε στο πρόσωπο ούτε στην κατάθεσή του.

Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός, αντί να αξιολογηθεί αντικειμενικά από την Ε. Τουλουπάκη και να ελέγξει τα πρόσωπα αυτά από κάθε πλευρά, και  αυτή να λάβει σοβαρά και καθοριστικά υπόψη της ότι το οικονομικό κέρδος κατευθύνει τις δικονομικές τους επιλογές, τους κατατάσσει σε καθεστώς «προστατευόμενου μάρτυρα» και ακολούθως «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», κόντρα στις διατάξεις του άρθρου 47 ΚΠΔ.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι η μάρτυρας Κελέση προκειμένου να στοιχειοθετήσει αξιόποινη πράξη του Αντωνίου Σαμαρά καταθέτει ότι ο Φρουζής είχε δήθεν ραντεβού με τον σύμβουλό του, Βουλευτή Επικράτειας τότε Χρύσανθο Λαζαρίδη, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 1 10, όπου όμως δεν βρίσκεται το γραφείο του, αλλά εκεί εδρεύει το χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου ο Πρόεδρος ήταν συνεπώνυμος του Χρύσανθου Λαζαρίδη, ονομαζόμενος Σωκράτης Λαζαρίδης. Η ίδια μάρτυρας Αικατερίνη Κελέση, πριν αναφερθεί για πρώτη φορά στις 1-12-2017 στον Αντώνιο Σαμαρά είχε ήδη δώσει τρεις πολυσέλιδες ένορκες καταθέσεις, στις οποίες ουδέν καταθέτει περί αυτών ενώ σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, στην πρώτη της κατάθεση έπρεπε αμέσως να αναφερθεί σε αυτόν λόγω της υψίστης θεσμικής του ιδιότητας ως πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Ομοίως ο μάρτυρας Μάξιμος Σαράφης, πριν αναφερθεί για πρώτη φορά στις 17-1-2018 στον Αντώνιο Σαμαρά, είχε ήδη δώσει δύο πολυσέλιδες ένορκες καταθέσεις, στις οποίες ουδέν καταθέτει περί αυτού».

Καταλυτικό το πόρισμα Ζαχαρή

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ε. Ζαχαρή, είναι καταλυτικό, όσον αφορά τις παραβάσεις τις οποίες έχει διαπράξει η Ε.Τουλουπάκη σχετικά με την προστασία που είχε δώσει στους μάρτυρες με την κωδική ονομασία Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση, οι καταθέσεις των οποίων ήταν η αφορμή να δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή της χώρας για μια τριετία.

Πέραν πάσης αμφιβολίας έχει αποδειχθεί ότι ο Μάξιμος Σαράφης είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Αικατερίνη Κελέση είναι η Μαρία Μαραγγέλη, υπάλληλοι και οι δύο της Novartis. Αυτό το έχει παραδεχθεί και η Ε. Τουλουπάκη, με σχετικό έγγραφο της που απέστειλε στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Λ. Σοφουλάκη, ο οποίος με την  σειρά του το απέστειλε στην Βουλή.

Για το θέμα αυτό η ΑΠΟΨΗ είχε δημοσιεύσει αναλυτικό ρεπορτάζ στις 13-12-2019.

Περαιτέρω με βάση άλλες μαρτυρικές καταθέσεις και συγκεκριμένα του διαφημιστή Ε. Βουλκίδη, προέκυψε ότι ο Μάξιμος Σαράφης, ή αλλιώς ο Φ. Δεστεμπασίδης  ήταν το πρόσωπο που τον εκβίαζε για να λαμβάνει μίζες από την υπερτιμολόγηση των διαφημίσεων  και όλες οι μαρτυρικές του καταθέσεις ήταν απλώς το προκάλυμμα για να καλύψει τις παρανομίες του.

Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν τεράστια την ευθύνη της νέας εποπτεύουσας την Εισαγγελία Διαφθοράς Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Αδειλίνη να αποκαταστήσει έστω και καθυστερημένα την τρωθείσα νομιμότητα και να άρει την προστασία από τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να εμπαίζεται από δύο πρόσωπα, τα οποία ενώ στις ΗΠΑ ουδέν κατέθεσαν σε βάρος πολιτικών, με συνέπεια στην εκεί εκδοθείσα απόφαση να μην αναφέρεται κάτι σχετικό και εδώ να έχουν καταθέσει τα ακριβώς αντίθετα.

Δεν μπορεί δε να διαφεύγει και το γεγονός από την κα Αντεισαγγελέα, ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα προσδοκούν σημαντική οικονομική αποζημίωση από τις αρχές των ΗΠΑ και εδώ να μην είναι δυνατόν να υποστούν τις συνέπειες των ψευδών και συκοφαντικών καταθέσεων τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα εποπτεύουσα την Εισαγγελία Διαφθοράς δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τα βήματα του προηγούμενου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπρακουμάτσου, ο οποίος ήταν ένα από τα βασικά πρόσωπα που συγκάλυψαν μέχρι σήμερα την όλη υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα