Σοβαρή κρίση στο ερευνητικό κέντρο του (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

Άρθρο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Τάσου Κοντογιαννίδη

Σοβαρή κρίση υπάρχει στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο και το μεγαλύτερο Σχολείο βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα, όπου περισσότεροι από 450 ερευνητές όλων των βαθμίδων ασκούν  τις ερευνητικές δραστηριότητές τους. Τα στοιχεία που παραθέτω προκύπτουν από προσωπικό μου ρεπορτάζ, από τα παράπονα των εργαζομένων στο ΄Ιδρυμα και από δημοσιεύματα εφημερίδων το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα στο ΙΙΒΕΑΑ καθυστερεί η εκλογή των δύο μελών  στο Διοικητικό Συμβούλιό του, και η οποία δεν έχει σχέση με το υπουργείο Ανάπτυξης όπως έχει παρουσιαστεί στον Τύπο, αλλά από την Ολομέλεια  της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία πρέπει να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία. Αυτή η καθυστέρηση της εκλογής δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΙΙΒΕΑΑ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα οι εργαζόμενοι στο ΄Ιδρυμα.

Στο εν λόγω ΄Ιδρυμα, στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, εξελέγη προσωρινός πρόεδρος ο κ. Λουκάς Παπαδήμος (μέχρι συμπλήρωσης του 7μελούς Δ.Σ.) διαδεχθείς τον πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας κ. Αντώνη Κουνάδη, στενότατο συνεργάτη από το 1990 του αείμνηστου δημιουργού του ΙΙΒΕΑΑ Γρηγόρη Σκαλκέα. Η πρώτη συνεδρία του Δ.Σ. υπό τον κ. Παπαδήμο έγινε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, κατά την οποία αποφασίστηκε με καθυστέρηση  η δημοσίευση της Διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού του νέου έργου στο ΙΙΒΕΑΑ, για την οποία δεν ευθύνεται η προηγούμενη διοίκηση, που είχε δώσει προς δημοσίευση στον Τύπο την Διακήρυξη, πριν από ένα εξάμηνο.

Για τη σύνταξη αυτής της Διακήρυξης που προεβλέπετο από τη σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και ΙΙΒΕΑΑ που υπέγραψε ο κ. Κουνάδης, συνεργάστηκαν  για πολλούς  μήνες πολλοί ειδικοί, η δε συμβολή του εκάστοτε προέδρου του ΙΙΒΕΑΑ περιοριζόταν στην υπογραφή της.

Ο Τύπος έχει γράψει κατ’ επανάληψη πολύ ευνοϊκά σχόλια για την ανοδική πορεία του ΙΙΒΕΑΑ, η οποία βεβαίως ήταν έργο της προηγούμενης διοίκησης και θα ήταν μεγάλο λάθος να διαταραχθεί η πορεία αυτή.

Θα πρέπει να συνεχισθεί ο στόχος του Ιδρύματος που είναι η επίτευξη Αριστείας στις βιοϊατρικές επιστήμες μέσω της απασχόλησης και της συνεργασίας ερευνητών, οι οποίοι διεξάγουν προηγμένη βασική και «μεταφραστική» έρευνα, καθώς και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στους οποίους προσφέρονται όλες οι δυνατότητες που μπορεί να παρέχει  ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιστημονικό περιβάλλον. Επίσης στο ΙΙΒΕΑΑ διεξάγονται έξι Μεταπτυχιακά Προγράμματα εξειδίκευσης για 150-200 μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αυτονόητο είναι ότι όλα τα εμπλεκόμενα όργανα θα συμβάλουν στην άμεση επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων, ώστε το ΄Ιδρυμα να συνεχίσει την ανοδική πορεία του, αναδεικνυόμενο σε πρότυπο Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών στο διεθνές στερέωμα.

Διαβάστε επίσης