Σπάνιο χειρόγραφο του ποιητή Κ.Π. Καβάφη σε δημοπρασία

Ξεχωρίζει και το έργο του φιλέλληνα και αρχαιολάτρη Louis Dupré

Σε μία διήμερη δημοπρασία σπάνιων ειδών ο οίκος Βέργος παρουσιάζει βιβλία, χειρόγραφα, έγγραφα και χαρακτικά.

Από τα είδη που δημοπρατούνται ξεχωρίζουν το ιδιαίτερα σπάνιο έργο “Album Grec” του Γάλλου ζωγράφου, φιλέλληνα και αρχαιολάτρη Louis Dupre, το οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι μετά τον θάνατό του (περίπου 1837) και περιλαμβάνει 12 λιθογραφίες μη επιχρωματισμένες όπως επίσης και ένα αντίτυπο του “Περί φιλοσόφου, φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυσικών, πνευματικών και Θείων” του λόγιου και πρωτοπόρου διανοητή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Χριστόδουλου Παμπλέκη (Βιέννη 1786).

Στη δημοπρατούμενη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης αυτόγραφο του ποιήματος “Μακρυά” του Κ. Π. Καβάφη καθώς και το προσωπικό ημερολόγιο του ταξιδιού του πρίγκιπα Νικολάου στη Ρωσία, ο οποίος την επισκέφθηκε ως απεσταλμένος του αδερφού του Κωνσταντίνου προκειμένου να ζητήσει την υποστήριξη του Τσάρου (Ιούλιος-Αύγουστος 1916).

από το έργο του Ντιπρέ

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza.

Διαβάστε επίσης