Στα €15 η ελάχιστη δόση στην εφορία για παλιά χρέη

Με στόχο να εισρεύσουν έσοδα στα κρατικά ταμεία, ενεργοποιήθηκαν οι διατάξεις για τη «νέου τύπου» ρύθμιση χρεών στην Εφορία, η οποία προβλέπει μία πολύ χαμηλή ελάχιστη δόση για την εξόφληση των παλαιών χρεών προς το Δημόσιο. Την ίδια στιγμή, οι εφορίες ξεκινούν άμεσα εντατικούς ελέγχους σε φορολογικές δηλώσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, που κρίνονται «ύποπτοι» για μεγάλη φοροδιαφυγή. Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι, με βάση τις οδηγίες που ετοιμάζονται για να σταλούν έως την Τετάρτη στις εφορίες, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που θα μπορούν να καταβάλουν όσοι οφείλουν στο Δημόσιο για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2012, θα καθοριστεί μεταξύ 10 και 20 ευρώ τον μήνα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όριο αυτό θα καθοριστεί στα 15 ευρώ. Με την ίδια απόφαση, θα τίθεται και το ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα μπορούν να χορηγηθούν σε όσα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οφείλουν ποσά μέχρι 5.000 ευρώ. Για αυτούς, αλλά και για όσα μισθωτούς και συνταξιούχους που οφείλουν ποσά μεγαλύτερου ύψους και προσκομίζουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε λίγες δόσεις, το όριο θα καθοριστεί πιθανότατα στις 100 δόσεις. Προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στην πολλαπλών δόσεων ρύθμιση της εφορίας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

1) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2012, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία του Κράτους, μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον γίνει αίτηση από τον οφειλέτη και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία. Οι δόσεις μπορούν να καταβάλλονται ως εξής:
α) Με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30/6/2013.
β) Με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30/6/2014.
γ) Με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30/6/2015.
δ) Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30/6/2016.
ε) Με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30/6/2017.

Για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς επίσης και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1/1/2013 και μετά. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει.

2) Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της παραπάνω ρύθμισης θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 οφειλές τους προς το Δημόσιο, σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των προσαυξήσεων, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποπληρώσει την οφειλή του αλλά μπορεί να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

Προστασία και των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ θέλει η Κομισιόν

Την τροποποίηση των οδηγιών της θα προτείνει η Κομισιόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία όλων των καταθετών σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε προ ημερών δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.
Οι Βρυξέλλες κρίνουν ότι οι κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες σήμερα προστατεύουν τις αποταμιεύσεις στα πιστωτικά ιδρύματα έως το ποσό των 100.000 ευρώ δεν είναι επαρκείς, εξηγεί η εφημερίδα, διαβεβαιώνοντας ότι έχει λάβει γνώση σχετικού εγγράφου της Κομισιόν. Ο λόγος, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ότι «εάν οι κάτοχοι μεγάλων λογαριασμών φοβούνται κατάσχεση σε περίπτωση κρίσης στην τράπεζά τους, θα εφορμήσουν στα γκισέ για να αποσύρουν τα χρήματά τους» κι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα μιας χώρας.
Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Κομισιόν τάσσεται υπέρ μιας «προτίμησης» για το σύνολο των αποταμιευτών, ώστε να είναι μειωμένη η έκθεσή τους σε ζημίες σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας και να βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ό,τι οι βασικοί πιστωτές ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, γράφει η γερμανική οικονομική εφημερίδα. Το θέμα αυτό επρόκειτο να συζητηθεί κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin) στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που κάνει λόγο για έναν «έντονο διάλογο» επ’ αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, αντιτίθενται στην πλήρη προστασία των αποταμιεύσεων, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές οι οποίες ερωτήθηκαν σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαβάστε επίσης