ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ: «Ημέρα-σταθμός για τα ΕΛ.ΠΕ. η υπογραφή των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες»

Ως ημέρα-σταθμό για τα ΕΛ.ΠΕ. χαρακτήρισε την 27η Ιουνίου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Στάθης Τσοτσορός, με αφορμή την υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης με το ελληνικό Δημόσιο, των δύο μεγάλων ερευνητικών θαλάσσιων περιοχών, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, για τους υδρογονάνθρακες.

Επεξηγώντας τη σημασία της εξέλιξης ο κ. Τσοτσορός επεσήμανε ότι αφ’ ενός ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού των ΕΛ.ΠΕ. στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου, με τη συμμετοχή στις 9 από τις 12 νέες παραχωρήσεις του Δημοσίου, αφ’ ετέρου ενδυναμώνεται αποφασιστικά η συνεργασία των ΕΛ.ΠΕ. με τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες ExxonMobil και Total, συμβάλλοντας καθοριστικά στο μείζον εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ. συμπλήρωσε ότι «με τη σημερινή υπογραφή των συμφωνιών σηματοδοτείται μια ιδιαίτερης σημασίας διαφοροποίηση από το παρελθόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μάστιγας της γραφειοκρατίας, αφού από την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος στο ΥΠΕΝ (30 Μαϊου 2017), μάλιστα δε για δύο εντελώς διαφορετικές περιοχές, σε σχέση με αυτές που είχαν συμπεριληφθεί στον άγονο διαγωνισμό του 2014, (όχι μόνο στο μέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία –αφού η μία είναι εκτός των προηγουμένων περιοχών–, αλλά και στην ερευνητική προσέγγιση), ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 5η Μαρτίου 2018 (90 ημέρες μετά την ανακοίνωση στο ΕU Official Journal, Noe 2017), σήμερα μετά 15 μήνες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που κατά κανόνα διαρκούσε περί τους 30 μήνες, δημιουργώντας μας εύλογες προσδοκίες και ελπίδες για μια έστω και καθυστερημένη, σταδιακή προσαρμογή της πολιτείας στους χρόνους της ψηφιακής εποχής».

Ενθαρρυντικές οι εκτιμήσεις για την Κρήτη, ιδιαίτερα θετικές οι έρευνες στον Πατραϊκό

Στο πλαίσιο της ομιλίας Τσοτσορού υπογραμμίστηκε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, που επηρέαζαν τις γενικότερες στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων έχει τελικά δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολλά υποσχόμενο χαρτοφυλάκιο 10 επιλεγμένων περιοχών στον ελλαδικό χώρο στο οποίο εκτιμάται ότι υπάρχουν προς ανακάλυψη σημαντικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Κρήτη, ο Στ. Τσοτσορός παραδέχτηκε ότι ενώ είναι νωρίς ακόμη για εκτιμήσεις χωρίς γεώτρηση, εντούτοις βάσει των γεωφυσικών ερευνών, οι σημερινές εκτιμήσεις για την περιοχή της Κρήτης είναι πολύ ενθαρρυντικές.

Εξάλλου, τις έρευνες στον Πατραϊκό ο κ. Τσοτσορός τις χαρακτήρισε μέχρι στιγμής ιδιαιτέρως θετικές, λέγοντας: «Τα τρισδιάστατα σεισμικά επιβεβαίωσαν τον κύριο γεωλογικό στόχο, με εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα τουλάχιστον 140 εκατ. βαρέλια πετρελαίου. Είναι σε εξέλιξη οι περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες για γεώτρηση στις αρχές 2020. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πρωτοστατεί στην οργάνωση υποδομών σύμφωνα με την διεθνή πρακτική που περιλαμβάνει την οργάνωση εφοδιαστικής βάσης σε λιμενική εγκατάσταση και συστημάτων υποδοχής και διαχείρισης γεωτρητικών αποβλήτων». 

Απαράβατος όρος η προστασία του περιβάλλοντος

Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική παράμετρο του πρότζεκτ τνβ υδρογονανθράκων ο πρόεδρος και CEO των ΕΛ.ΠΕ. ήταν κάθετος:

«Ο Όμιλος έχει επίσης αποδείξει έμπρακτα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαράβατος όρος σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αφού αποτελεί κεντρικό άξονα και πυρήνα του στρατηγικού του σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η συστηματική συνεργασία και συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

»Με βάση την επανερμηνεία όλων των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων, έχουν ήδη καταγραφεί στο θαλάσσιο χώρο της Δ. Ελλάδας περισσότερες από 30 πετρελαιοπιθανές γεωλογικές δομές, οι οποίες εν δυνάμει περιέχουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια απολήψιμα βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για τον εντοπισμό και άλλων γεωλογικών δομών στις χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας και φυσικά στη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου και Θρακικού Πελάγους».

Όραμα 2050 και στόχοι 2030

Η ομιλία Τσοτσορού έκλεισε με την επιγραμματική περιγραφή του Οράματος 2050 και των Στόχων 2030, που περιλαμβάνει τα εξής:

Όραμα 2050

>>Να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες και να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια, για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή ασφάλεια, με την ολοκλήρωση της έρευνας και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων (πετρελαίου, φυσικού αερίου βιογενούς Φ.Α.) στο σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. για την προστασία περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην μετάβαση από το «μύθο» δεκαετιών στην «πραγματικότητα» των μεγεθών της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στόχοι 2030:

  • Η ολοκλήρωση της 3ης φάσης της ερευνητικής περιόδου στο σύνολο των εννέα (9) παραχωρηθεισών περιοχών της Δυτικής Ελλάδος, Ιονίου και Κρήτης, καθώς επίσης και των μελλοντικών παραχωρήσεων και στη συνέχεια η εκτέλεση γεωτρήσεων αποτίμησης και η κατάρτιση των κατά περίπτωση «σχεδίων ανάπτυξης» σύμφωνα με τις συμβάσεις μίσθωσης.
  • Διεύρυνση και ισχυροποίηση στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, για ενίσχυση της τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνολογίας και αποτελεσματική υλοποίηση του ερευνητικού και παραγωγικού έργου.
  • Η ενεργή συμμετοχή στην παραγωγική εκμετάλλευση επιλεγμένων κοιτασμάτων, με την υλοποίηση επενδύσεων υποδομής και την εκτέλεση των παραγωγικών επενδύσεων άντλησης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο από ίδια αποθέματα υδρογονανθράκων από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες
  • Ουσιαστική συμμετοχή στον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος, με τον εντοπισμό κοιτασμάτων και παραγωγή φυσικού αερίου και την χρησιμοποίηση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έρευνα πετρελαίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σύγχρονη τεχνολογία, συνεργασίες, πολύ δουλειά με προσήλωση στο στόχο, υπομονή και επιμονή. Εμείς όλοι στα Ελληνικά Πετρέλαια είμαστε αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απολύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις προσδοκίες μας, για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Όμίλου μας και συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίμητη κληρονομιά που έχουμε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των βουνών μας.

Διαβάστε επίσης