Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν όλο και περισσότεροι «διαθέσιμοι»

Να ακυρωθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καταργήθηκαν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, όπως επίσης και 1.230 θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (πολιτικό προσωπικό) στο ΥΕΘΑ και τέθηκαν όλοι σε διαθεσιμότητα, ζητούν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου, πέντε εκπαιδευτικοί, καθώς και οκτώ υπάλληλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, είναι αντισυνταγματικές, αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς και στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Στις προσφυγές τους επισημαίνουν ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις προσκρούουν σε σωρεία Συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι αυτές που αφορούν την ισότητα των πολιτών, την προστασία της αξίας του ανθρώπου, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ παραβιάζουν και άλλα άρθρα του Συνταγματικού χάρτη.

Τέλος, υπογραμμίζεται στην προσφυγή των εκπαιδευτικών ότι με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις παρέχεται η δυνατότητα στην Πολιτεία «αυθαιρέτως να υπαγάγει μια κατηγορία υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ οι λόγοι περί εξυγίανσης της δημόσιας διοίκησης και την εξασφάλιση της κινητικότητας προβάλλεται προσχηματικά».

«Κύριος και αποκλειστικός σκοπός», σημειώνεται στην προσφυγή, «παραμένει η μείωση του εργασιακού κόστους και η περιστολή των δημοσίων δαπανών σε βάρος των εκπαιδευτικών και των μαθητών».

Διαβάστε επίσης