Στοιχεία σοκ για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Δραματική αύξηση παρουσίασε η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας.

Σε έκθεση, που φέρει τον τίτλο «Φτωχά παιδιά σε πλούσιες οικονομίες», ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι από το 2007 τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των παιδιών έχουν αυξηθεί στα 2/3 των μελών του. Η επιδείνωση είναι δραματική σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο ένα στα επτά παιδιά ζουν στη φτώχεια στα μέλη του, με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα υψηλά στη Χιλή, το Ισραήλ, την Ισπανία, την Τουρκία, αλλά και την ΗΠΑ, όπου η αναλογία είναι περισσότερο από ένα στα πέντε. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την προ παγκόσμιας κρίσεως εποχή (2007) καταγράφεται στην Σλοβακία και είναι της τάξης των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων. Ακολουθούν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, αλλά και η Σουηδία- έκαστη με αύξηση μεγαλύτερη των δύο μονάδων.

Αν μάλιστα η σύγκριση γίνει με το όριο φτώχειας του 2005, τα στοιχεία είναι πολύ βαρύτερα. Στην Ελλάδα το ποσοστό έχει τριπλασιαστεί σε αυτούς τους όρους, επισημαίνει ο Οργανισμός.

Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που ζουν στη φτώχεια (39%) ήταν σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2014 σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Πρόκειται για αύξηση τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2007. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για παιδειά σε οικογένειες με δύο γονείς. Το εισόδημα των παιδιών σε οικογένειες δύο γονέων στο χαμηλότερο τεταρτημόριο της εισοδηματικής κλίμακας συρρικνώθηκε από το 2007 σε δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Βρετανία και η Ισπανία.

Στην Ελλάδα κατεγράφη η μεγαλύτερη συρρίκνωση (-50%), γεγονός που αποδίδεται στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Το 80% των φτωχών παιδιών στην Ελλάδα είχαν εργαζόμενο πατέρα το 2007, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό είχε υποχωρήσει στο 66% το 2014. Την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός υποχώρησε επίσης περισσότερο από 20%.

Διαβάστε επίσης