Στον… κουβά τα κέρδη λόγω ύφεσης και φόρων

Ως απόλυτοι αριθμοί μπορεί να εκπλήσσουν δυσάρεστα, αλλά ως συνολική αίσθηση η «βουτιά» ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη. Ο λόγος για τον ΟΠΑΠ όπου τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2013 που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη καταγράφουν συνοπτικά πτώση στα καθαρά κέρδη της τάξης του 70,5% και μείωση πωλήσεων κατά 18,4%.

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού κατρακύλησαν στα 38,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 131,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ τις πωλήσεις των  1.605,2 εκατ. ευρώ που είχε πετύχει ο ΟΠΑΠ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο τζίρος έκατσε στα 869,3 εκατ. ευρώ. Και στα υπόλοιπα, όμως, οικονομικά μεγέθη η εικόνα των αποτελεσμάτων δεν είναι καλύτερη. Συγκεκριμένα:
• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 68,8%, κλείνοντας στα 57,6 εκατ. ευρώ έναντι 184,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσυνό τρίμηνο.
• Τα κέρδη ανά μετοχή είναι στο φετινό α΄ τρίμηνο €0,12/μετοχή, έναντι 0,41 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
• Τα καθαρά έσοδα (GGR) υπέστησαν πτώση κατά 13,4% (από 349,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 έπεσαν στα 302,6 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο του τρέχοντος έτους.
• Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 498,5 εκατ. ευρώ.

Η πτώση των πωλήσεων ανά παιχνίδι

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στην εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 28%, στα 309,5 εκατ. ευρώ έναντι 429,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο 2013 και σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 οι πωλήσεις ανά παιχνίδι διαμορφώθηκαν ως εξής:

#  ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: -27% (από  €397.111.000 σε  €289.784.000).
# ΠΡΟΠΟ: -24,7% (από € 5.477.000 σε €4.125.000).
# ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ: -44,9% (από €528.000 σε €291.000).
# MONITOR GAMES: -40,5% (από € 24.868.000 σε €14.797.000).
# GO LUCKY: -71,2% (από € 1.744.000 σε €503.000).
Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων στο πρώτο τρίμηνο του 2013 μειώθηκαν κατά 11,9% σε 559,8 εκατ. ευρώ, από 635,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα:
# ΚΙΝΟ: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 480,8 εκατ. ευρώ (-11,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
# ΤΖΟΚΕΡ: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 45.484 εκατ. ευρώ (-23,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
# ΛΟΤΤΟ: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 19.998 εκατ. ευρώ (-28,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
# Super 3: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 480,8 εκατ. ευρώ (-11,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
# ΠΡΟΤΟ: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5.400 εκατ. ευρώ (-29% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
# Extra 5: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1.997 εκατ. ευρώ (-26% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο).
Σε ό,τι αφορά τις συνολικές αποδόσεις κερδών στους νικητές όλων των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, στο α΄ τρίμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 20,8% στα 566,7 εκατ. ευρώ, έναντι 715,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Αναφορικά με το ποσοστό των αποδόσεων στους νικητές (payout) όλων των παιχνιδιών, αυτό μειώθηκε σε 65,2% έναντι 67,2%, στην αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ειδικότερα, το ποσοστό των αποδόσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκε στο 63,6% έναντι 70,0% το α΄ τρίμηνο του 2012, σε αντίθεση με το ποσοστό των αποδόσεων στο ΚΙΝΟ, το οποίο αυξήθηκε σε 69,3% από 68,7% το α΄ τρίμηνο 2012.

Οι αιτίες του… κακού και οι προοπτικές

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναφέρει ότι τα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού επηρεάστηκαν αρνητικά από έκτακτους παράγοντες όπως η λιγότερη κατά μία ημέρα λειτουργία για την εξεταζόμενη περίοδο, η πενθήμερη απεργία των πρακτόρων και η επί περίπου ένα τρίμηνο επιβολή φορολογίας με 10% στα κέρδη των παικτών για ποσά κάτω των 100 ευρώ. Επιπλέον, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δυσμενές, καθώς το ΑΕΠ α΄ τριμήνου μειώθηκε κατά 5,3% και οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15% το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013. Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από τη νέα αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης των κερδών των παικτών που δημοσιεύτηκε στις 5.4.2013, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο της καθαρής κερδοφορίας για το έτος στα 116 εκατ. ευρώ όπως παρουσιάστηκε στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας.

Το κόστος διοίκησης

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για το α΄ τρίμηνο του 2013 έφτασαν τα 8,1 εκατ. ευρώ, από 7,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω μη επαναλαμβανόμενων αμοιβών συμβούλων σε σχέση με την απόκτηση νέων αδειών. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα για το α΄ τρίμηνο του 2013 έφτασαν τα 3,4 εκατ. ευρώ, από 2,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της απομείωσης των καταθέσεων των θυγατρικών εταιρειών ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD & ΟΠΑΠ SPORTS LTD κατά 2,1 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης