Στοχευμένοι έλεγχοι σε φορείς του δημοσίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Στοχευμένους ελέγχους σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα πραγματοποιήσουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλείται να «ξεσκονίσει» όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τις συμβάσεις προμηθειών και έργων, τις αποδοχές, επιδόματα, υπερωρίες, και λοιπές παροχές που χορηγήθηκαν στο προσωπικό των ελεγχόμενων φορέων και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Οι πρώτοι φορείς που θα ελεγχθούν και οι οποίοι επιλέγησαν με γνώμονα το υψηλό τους ελεγκτικό ενδιαφέρον είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η ΔΟΥ Αττικής, ο ΟΑΕΔ, ο ΕΛΓΑ, Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και Δήμοι Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, θα διενεργηθεί:

# Χρηματοοιοκονομικός έλεγχος και έλεγχος επί των εσόδων από εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

# Χρηματοοικονομικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης επί των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων σε αγρότες από τον ΕΛΓΑ.

# Έλεγχος επί των εξόδων (χορήγηση επιδομάτων – προγράμματα κατάρτισης) στον ΟΑΕΔ.

# Έλεγχος επάρκειας του συστήματος βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων από τις ΔΟΥ.

# Συγκριτικός χρηματοοικονομικός έλεγχος επί κατηγοριών εξόδων (εκτέλεση συμβάσεων μελετών – καυσίμων) σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

# Χρηματοοικονομικός έλεγχος επί των εσόδων ενός νοσοκομείου στη συμπρωτεύουσα και οικείου Κέντρου Υγείας.

Σειρά να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο το μεθεπόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα, έχουν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ A.E.), το υπουργείο Παιδείας, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες). Επισημαίνεται ότι οι φορείς του Δημοσίου τομέα πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά την τετραετία. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, και συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία επέλεξε αρχικά 12 φορείς, οι οποίοι και προτάθηκαν στην Ολομέλεια.

Διαβάστε επίσης