Στουρνάρας: Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις θα δώσουν οξυγόνο στην οικονομία

Σε ομιλία του ο Διοικητής  της ΤτΕ , Γιάννης Στουρνάρας,στο συνέδριο του Economist στο Βερολίνο τόνισε την ανάγκη της Ελλάδας τόσο για ξένες  άμεσες  επενδύσεις όσο  και την ανάγκη για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει ένα τολμηρό πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης και προσαρμογής, το οποίο έχει εξαλείψει αρκετές μακροοικονομικές ανισορροπίες, δηλαδή τα μεγάλα δίδυμα ελλείμματα, και έχει βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των μισθών και των τιμών.
Επιπλέον, ενοποίησε και ανακεφαλαιοποίησε το τραπεζικό σύστημα.
Ωστόσο, παραμένουν κάποιες ανισορροπίες, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος και το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επίσης, παρά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τον επενδυτικό βαθμό και τα spread των ομολόγων παραμένουν κοντά στις 400 μονάδες βάσης.
Επιπλέον, το κόστος του προγράμματος προσαρμογής όσον αφορά την απώλεια της παραγωγής και της ανεργίας ήταν πολύ υψηλότερο από ό, τι στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης που επίσης εφάρμοσαν προγράμματα προσαρμογής.

Παρά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας από το 2010 και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το Eurogroup, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις που συνδέονται με την κρίση, όπως υψηλό δημόσιο χρέος, υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, υψηλή ανεργία, μεγάλο χάσμα στις επενδύσεις και σχετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας στον πληθυσμό.
Επιπλέον, η ανταγωνιστικότητα εκτός των τιμών ή η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα εξακολουθεί να είναι χαμηλή σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομότιμους και έχει υποχωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Οι εσωτερικές αποταμιεύσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας.
Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
Μακροπρόθεσμα, η προβλεπόμενη δημογραφική πτώση (λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της μετανάστευσης προς τα έξω) θα ασκήσει πίεση για τη δυνητική ανάπτυξη, η οποία ωστόσο θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την υψηλή επένδυση και την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας συντελεστών και τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.
Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της ανάπτυξης.

Παρόλα αυτά, η κύρια πρόκληση για την ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον είναι η βιώσιμη επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Παρά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM τον περασμένο Αύγουστο και τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη αποκτήσει καθεστώς επενδυτικής ποιότητας και οι αποδόσεις παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες, επηρεασμένες από τις πρόσφατες αναταράξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και ιδιαίτερα στην Ιταλία.

Συμπερασματικά, τα κύρια μηνύματα πολιτικής από την ελληνική κρίση είναι τα εξής:
• Η καθυστέρηση της αναγκαίας προσαρμογής μεγεθύνει μόνο το πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με λιγότερο ευνοϊκούς όρους.
• Η σωστή ακολουθία του προγράμματος μεταρρυθμίσεων καθώς και η κυριότητα κυρίως από την κυβέρνηση, αλλά και από τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι το κλειδί για την επιτυχία.
• Η μεγαλύτερη κατανομή των κινδύνων στη ζώνη του ευρώ για την αντιμετώπιση μεγάλων ασύμμετρων σοκ και η πολιτική αλληλεγγύη εντός της ΕΕ για τη βοήθεια χωρών με δυσκολίες αντί να γίνονται δακτυλοδεικτούμενες (κάτι που πολλαπλασιάζει τις λαϊκιστικές φωνές και στα δυο στρατόπεδα) είναι κρίσιμης σημασίας για να διασφαλιστεί η επιτυχία της κοινής μας ευρωπαϊκής κληρονομιάς.
• Η ενίσχυση του ιδιωτικού και δημόσιου καταμερισμού κινδύνων, μέσω της προώθησης της Ένωσης Τραπεζών και των Κεφαλαιαγορών και μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού εργαλείου δημοσιονομικής σταθεροποίησης.
Για να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος, ο καταμερισμός των κινδύνων πρέπει να συμβαδίζει με τη μείωση του κινδύνου και τον στενό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής.
Επιπλέον, πρέπει να βελτιώσουμε τη σύγκλιση των εισοδημάτων και να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική επανεξισορρόπηση λειτουργεί συμμετρικά.
• Τέλος, για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και να μπορέσουμε να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος που έχει ωριμάσει σε βιώσιμους όρους, οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να αποφύγουν την αποχή τους δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα .

Διαβάστε επίσης