Καθημερινή ενημέρωση

Tι προτείνει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για την αλλαγή προμηθευτή ενέργειας

Τις δικές της προτάσεις κατέθεσε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για την αλλαγή προμηθευτή ενέργειας  στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα,  εισηγείται την αναστολή της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του καταναλωτή προς τον προηγούμενο προμηθευτή.

Η ΓΕΝΟΠ αναφέρει ότι το καθεστώς αυτό θα αποτελεί «κίνητρο» για κάθε πελάτη να εξοφλεί τα χρέη του, ώστε πολύ εύκολα και γρήγορα να μετακινείται προς εκείνους τους προμηθευτές που παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και τιμές.

Παράλληλα, θα υπάρχουν «ξεκάθαροι κανόνες παιχνιδιού» για όλους τους προμηθευτές σε ό,τι αφορά στις πολιτικές προσέλκυσης πελατών με ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Με το ισχύον καθεστώς οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ακόμη κι αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον προηγούμενο, ωστόσο προβλέπεται ότι ο νέος προμηθευτής μπορεί για τον λόγο αυτόν να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση μαζί τους.

Εναλλακτικά, η Ομοσπονδία προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στον νέο προμηθευτή να εξοφλήσει το χρέος και να αναλάβει στη συνέχεια την είσπραξή του από τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καταναλωτών προς τη ΔΕΗ διαμορφώνονται στα 2,5 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης