Την Τετάρτη 31 Μαρτίου μετατέθηκαν οι εκλογές της ΕΠΣ Αθηνών

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου(17:00) μετατέθηκαν να γίνουν οι εκλογές της ΕΠΣ Αθηνών που είχαν προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΣ Αθηνών για τις εκλογές που θα γίνουν στα γραφεία του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών Ποδοσφαίρου (Διπύλου 7 – 9 Αθήνα, πλατεία Κουμουνδούρου, 5ος όροφος):

«Η τροποποίηση της απόφασης και ο καθορισμός της παραπάνω, νέας ημερομηνίας, έγινε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία – μέλη μας να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α., ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι πάνω από 30 σωματεία μέλη της Ε.Π.Σ. Αθηνών αναμένουν την έγκριση της εγγραφής τους στο Μητρώο ΚΑΙ σε συνδυασμό με την, με απόφαση του κ. Υφυπουργού Αθλητισμού, για παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων μέχρι 31/03/2021».

Όσον αφορά τη διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί, προβλέπεται:

α) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. β) Εκλογή Γραμματέα υπεύθυνου για την τήρηση των πρακτικών. γ) Εκλογή δύο μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά Δικηγόρος, ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο. δ) Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, 15 τακτικών μελών της Ε.Ε., ως και τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τετραετή θητεία.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται στη συνεδρίασή της το μισό πλέον ενός, του συνόλου των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρουσών ψήφων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, είτε με έγερση των αντιπροσώπων, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις για προσωπικά θέματα και αρχαιρεσίες, διενεργούνται πάντοτε ως μυστικές, με ψηφοδέλτια. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Κάθε σωματείο – μέλος της Ένωσης, θα εκπροσωπηθεί στη συνέλευση μ’ ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, οριζομένων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Εκτελεστικής Επιτροπής) του σωματείου. Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Δ.Σ. του σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί. Κάθε σωματείο της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο. Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αθηνών, κάθε σωματείο – μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν υποψήφιο ως τακτικό. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι της 12ης μεσημβρινής, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 27 Μαρτίου, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους. Υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικών μελών στην Ε.Ε. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορεί να υποβληθεί με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Α. (άρθρο 30), επτά ημέρες (και μέχρι της 12ης μεσημβρινής) πριν από την συνερχόμενη Γ.Σ., δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 23 Μαρτίου»

Χρησιμοποιούμε cookies για λόγους στατιστικών & επισκεψιμότητας Συμφωνώ Περισσότερα